SNC Former Public Company Limited

Planning Engineer/ Process Engineer

SNC Former Public Company Limited
Salary negotiable
Posted on 20 Jan 2021

Planning Engineer/ Process Engineer

SNC Former Public Company Limited

Job Highlights

 • วิเคราะห์ ขบวนการผลิต และสามารถนำเสนอการแก้ปัญหา
 • นำระบบ ERP เข้าไปใช้ในขบวนการผลิต
 • วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวนกิจกรรมลดค่าใช้จ่าย

Job Description

Job Qualifications :-

 • Thai nationality 
 • Bachelor in Engineering or Technical Degree, or Related Technical field
 • Experience/or without Experience but interested in manufacturing Environtment
 • Good skill in project management and presentation with the ability to clearly present recommendations and ideas and to summarize complex issues
 • Strong negotiation skill and good coordinator and able to work well under pressure.
 • Good Computer Skills and interested in ERP system.
 • Good command of English both spoken and written.
 • Able to relocate to work at Samutprakarn Plant
 • Age between 22 years to 30 years
 • if male , must exempt from Millitary service

Job Responsibilities :

 • Analyze Manufacturing problems and can suggest for the solution .
 • Support purchasing and other relevant departments to communicate any supply problems ,which may impact on business operation, to suppliers .
 • Implement   ERP system for manufacturing .
 • Do analysis on cost and review cost reduction activities
 • coordinate with internal and external for supply chain and Production development .
 • Cooperate with Customers and Suppliers for excellent busineess flow

Remark : No experiences who interest in Supply chain and manufacturing are welcome .

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือ ทาง เทคนิค หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ หรือไม่มี ประสปการณ์ แต่สนใจในขบวนการผลิต
 • มีทักษะในการบริหารโครงการและการนำเสนอ และมี ความสามารถและ แนวคิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่มีประเด็นที่ซับซ้อน
 • ทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีและเป็นผู้ประสานงานที่ดีและสามารถทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสนใจระบบ ERP
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถย้ายไปทำงานที่ จังหวัดสมุทรปราการได้
 • อายุ ระหว่าง 22 ปี ถึง 30 ปี
 • ถ้าเพศชาย ต้องไม่มีภาระเรื่องการเกณฑ์ทหาร

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ ขบวนการผลิต และสามารถนำเสนอการแก้ปัญหา
 • สนับสนุนการจัดซื้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสารกับปัญหาอุปทานต่างๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจกับซัพพลายเออร์
 • นำระบบ ERP เข้าไปใช้ในขบวนการผลิต
 • วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวนกิจกรรมลดค่าใช้จ่าย
 • ประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาโซ่อุปทาน และ การผลิต
 • ติดต่อ กับลูกค้า และ ผู้ขายเพื่อขบวนการทำงานที่ดี

หมายเหตุ: ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์แต่ สนใจในซัพพลายเชน และ การผลิต ก็ยินดีตอนรับ

Contact

SNC former public Company Limited
333/3 Moo 6, Tambon Bangprieng, Amphur Bangbor Samutprakarn 10560

Tel : 02-108-0370

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

SNC former public Co., Ltd. We are a manufacturer of Air conditioner parts for automobile or buildings for the big manufacturer both in Thailand and exporting to other countries. We have been certified with Quality TS16949: 2002 and ISO 9001: 2000 and also environmental management ISO 14001: 2004. We are now looking for a new qualified employee to join us in our growing business.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์ อาคาร และชิ้นส่วน Compressor ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ได้รับการรับรองคุณภาพ TS16949 : 2002 และ ISO 9001 : 9002 รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 มีความประสงค์ต้องการรับสมัครพนักงานใหม่ เพื่อร่วมขยายกิจการในตำแหน่งต่อไปนี้

Additional Company Information

Benefits & Others
Housing allowance, Performance bonus, Transportation allowance, Travel allowance