Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.

Pharmacist (QC, R&D, PD)/เภสัชกร

Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 17 Sep 2020

Pharmacist (QC, R&D, PD)/เภสัชกร

Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.

Job Highlights

 • คุณสมบัติตามรายละเอียดแต่ละตำแหน่งงาน
 • วางแผนงานการคุมควบคุณภาพของกระบวนการผลิต
 • วิเคราะห์ พัฒนาสูตรใหม่ๆ และมีทักษะในการแก้ปัญหา

Job Description

QC Pharmacist 1 ตำแหน่ง

Main Purpose of Job:

 • วางแผนงานการคุมควบคุณภาพของกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ PIC/S GMP
 • ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ตามความเปลี่ยนแปลงของเภสัชตำรับฉบับปัจจุบัน และการตรวจสอบความถูกต้อง
 • อบรมและฝึกสอบบุคลากรในเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดของ ISO 9001 , ISO17025 และ PIC/S GMP
 • จัดเตรียมเอกสารด้านคุณภาพที่รองรับระบบคุณภาพของ ISO 9001 , ISO17025 และ PIC/S GMP

R&D Pharmacist 1 ตำแหน่ง

Main Purpose of Job:

 • รับผิดชอบด้านการวิเคราะห์และพัฒนา
 • มีความรู้ทางด้านการผลิต การวิเคราะห์และพัฒนาสูตรใหม่ๆ และมีทักษะในการแก้ปัญหา
 • สามารถใช้เครื่องมือ HPLC ได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ GMP และ Validation

PD Pharmacist 3 ตำแหน่ง

Main Purpose of Job:

 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและหัวหน้าพนักงานในแผนกผลิตประจำวัน
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีการผลิตและทำงานผลิตสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา
 • อบรมพนักงานผลิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติระหว่างการทำงาน
 • ติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำเดือนในส่วนของการผลิต และบรรจุ
 • ตรวจรับเครื่องจักรใหม่ ( ส่วนของผู้ใช้งาน) ในส่วนผลิต และบรรจุ
 • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง (แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกวิจัยคุณภาพ แผนกซ่อมบำรุง แผนกคลังวัตถุดิบ แผนกจัดซื้อ) ในงานที่เกี่ยวข้อง

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพในประเทศไทย ต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายกิจการ โดยผู้ที่จะสมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

Additional Company Information