Sansiri Public Company Limited

Operation Manager - Housing, Townhouse /ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ - บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์

Sansiri Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 14 Apr 2021

Operation Manager - Housing, Townhouse /ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ - บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์

Sansiri Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • บริหารจัดการหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพดี
 • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • วางแผนและควบคุม พร้อมชี้แจงให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ และปฏิบัติ
 • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานในการทำงาน
 • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ประสิทธิผล 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัย หมู่บ้านอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะในงานด้านบริหาร
 • มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
Senior
ระดับการศึกษา
Degree
อายุงาน
5 years
ประเภทการจ้างงาน
Full Time
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้นำด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็น 2 ธุรกิจหลักคือ

 • ธุรกิจตัวแทนเรื่องการซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ และบริหารงานขายโครงการพร้อมให้คำปรึกษาด้านอสังหาฯ
 • ธุรกิจการบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ มั่นใจในความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับ

พลัสฯ ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งจากภาครัฐและเอกชนมากว่า 20 ปี โดยได้รับความไว้วางใจในการให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า 200 โครงการ รวมพื้นที่กว่า 6.5 ล้านตารางเมตร 

ด้วยความพร้อมของทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร โดยเฉพาะการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้านบริหารอาคาร พลัส จึงมีศักยภาพและความสามารถในระดับสากลเทียบเท่าบริษัทต่างชาติ ที่พร้อมเป็นคำตอบของความสำเร็จอย่างแท้จริง

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ และพร้อมที่จะเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา ดังนี้

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
Dental insurance, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus