Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.

Officer - New Product Development (สำนักงานใหญ่)

Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

Officer - New Product Development (สำนักงานใหญ่)

Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.

Job Highlights

 • ปริญญาตรีสาขา food science
 • ประสบการณ์ทางด้าน NPD อย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่

Job Description

Job Descriptions
 • พัฒนาสินค้าใหม่ประเภท OEM จัดหา Supplier ให้เป็นไปตามแผนการออกสินค้าตัวใหม่
 • ตรวจสอบฉลากสินค้า ,Spec. สินค้า , โรงงานผู้ผลิตให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
 • จัดทำ Action plan
 • จัดทำข้อมูลแนวโน้มของตลาด เพื่อมาพัฒนาสินค้าตัวใหม่
Qualifications
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีสาขา food science / เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้าน NPD อย่างน้อย 2 ปี
สวัสดิการ
 • ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานมหาชัย และโรงงานระยอง
 • โบนัสประจำปี
 • โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
 • การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
 • นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
 • รางวัลอายุงาน
 • รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
 • แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
767  Soi Wat Phai Ngoen,
Wat Phai Ngoen Road, Tung Wat Don,
Sathorn, Bangkok 10120

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด "ตราเด็กสมบูรณ์" ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนับตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมผลิตซีอิ๊วภายในครอบครัวภายใต้เครื่องหมาย การค้า "ตราเด็กสมบูรณ์"

ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ และได้มีการปรับปรุงการดำเนินงาน หลายด้าน รวมทั้งนำระบบบริหารงานและระบบการตลาดยุคใหม่มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการ ขยายตัว หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ เริ่มธุรกิจการส่งออกและได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าประเภท ซีอิ๊วจาก กระทรวงอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2530

ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำให้ซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว "ตราเด็กสมบูรณ์" เป็นที่นิยมใช้ อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในการปรุงอาหาร และเพิ่มรสชาติของอาหารประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอาหารไทย และจีน ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้ผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสประเภทอื่นๆภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆอีกมาก มายเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภคทุกระดับอย่างทั่วถึง

เราต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่ทันสมัยเปี่ยมไปด้วยความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่อไปนี้

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Gratuity, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus