Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.

Officer – Ads & Research (สำนักงานใหญ่)

Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

Officer – Ads & Research (สำนักงานใหญ่)

Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.

Job Highlights

 • ปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการทำสื่อการตลาดออนไลน์ 1 ปี
 • โบนัสประจำปี,ปรับค่าจ้างประจำปี,ประกันสุขภาพกลุ่ม

Job Description

รายละเอียดงาน
 • ติดตามตรวจสอบความถูกต้องของสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย
 • สรรหาช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
 • ติดตามงานเอกสารต่างๆ ของแผนก
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
 • สามารถใช้ Ms.Office และโปรแกรมสถิติต่างๆได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการทำสื่อการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 1 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 • วิธีการเดินทาง
  • BTS สถานีสุรศักดิ์ ต่อมอเตอร์ไซต์มาลงที่บริษัทเด็กสมบูรณ์ ราคา 40 บาท  
  • BTS สถานีสะพานตากสิน ต่อสองแถวสีแดงฝั่งตรงข้ามบีทีเอสสาย 1271 ราคา 8 บาท ลงที่บริษัทเด็กสมบูรณ์
สวัสดิการ
 • ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานมหาชัย และโรงงานระยอง
 • โบนัสประจำปี
 • โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
 • การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
 • นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
 • รางวัลอายุงาน
 • รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
 • แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด "ตราเด็กสมบูรณ์" ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนับตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมผลิตซีอิ๊วภายในครอบครัวภายใต้เครื่องหมาย การค้า "ตราเด็กสมบูรณ์"

ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ และได้มีการปรับปรุงการดำเนินงาน หลายด้าน รวมทั้งนำระบบบริหารงานและระบบการตลาดยุคใหม่มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการ ขยายตัว หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ เริ่มธุรกิจการส่งออกและได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าประเภท ซีอิ๊วจาก กระทรวงอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2530

ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำให้ซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว "ตราเด็กสมบูรณ์" เป็นที่นิยมใช้ อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในการปรุงอาหาร และเพิ่มรสชาติของอาหารประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอาหารไทย และจีน ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้ผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสประเภทอื่นๆภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆอีกมาก มายเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภคทุกระดับอย่างทั่วถึง

เราต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่ทันสมัยเปี่ยมไปด้วยความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่อไปนี้

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Gratuity, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus