D Farm Food Retail Co., Ltd./บริษัท ดีฟาร์มฟูดรีเทล จำกัด

Merchandiser /บริหารผลิตภัณฑ์

D Farm Food Retail Co., Ltd./บริษัท ดีฟาร์มฟูดรีเทล จำกัด
Salary negotiable
Posted on 23 Feb 2021

Merchandiser /บริหารผลิตภัณฑ์

D Farm Food Retail Co., Ltd./บริษัท ดีฟาร์มฟูดรีเทล จำกัด

Job Highlights

 • Modern Trade ค้าปลีกอาหาร
 • Merchandiser (ค้าปลีก อาหารสด)
 • บริหารผลิตภัณฑ์ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

Job Description

ตำแหน่ง Merchandise Manager งานบริหารผลิตภัณฑ์สินค้าปลีก(อาหารสด) 1 ตำแหน่ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนงานด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ให้เกิดภาพลักษณ์น่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนงานกลยุทธ์การบริหารผลิตภัณฑ์ ร่วมกับส่วนงานจัดซื้อ เพื่อให้มีประสิทธิผลตามเป้าหมายองค์กร
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและคู่แข่งทางการตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ให้เป้นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 • วางแผนการนำเสนอสินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มลูกค้า และกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้า
 • จัดหาและบริหารสินค้าในคลังสินค้า(Store)ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • สังเกตการณ์(Monitor)ทิศทางของตลาดและพฤติกรรมความต้องการซื้อของลูกค้า
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านภาคธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่(Modern Trade) การพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์(Merchandising) อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีมและจัดทำแผนการพัฒนาธุรกิจและการตลาด และประสานงานส่วนจัดซื้อได้
 • มีความสามารถและศิลปะในการออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ที่ให้แก่ผลิตภัณฑ์
 • มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงความคิดเห็น มีวิสัยทัศน์แบบเปิดกว้าง พร้อมปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่เสมอ
 • มีทักษะการพูด ติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรอย่างดี และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสังคม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
สวัสดิการอื่นๆ
 • กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี/ท่องเที่ยวต่างต่างประเทศ
 • โอกาสในก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง/ปรับเงินเดือนประจำปี
 • สวัสดิการบ้านพักพนักงานต่างจังหวัด
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนประกันสังคม/กองทุนทดแทน

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Permanent

Company Overview

HR Recruitment   งานสรรหาบุคลากร ส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด   119/59 หมู่บ้านเพล็กซ์ วัชรพล ถนนร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย   โทร. : 021367638 ต่อ 9

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Gratuity, Life insurance, Overtime pay, Performance bonus, Transportation allowance, Travel allowance