Innovex Holdings Co., Ltd.

Marketing & Sales Engineer (เครื่องมือแพทย์) ประจำภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน

Innovex Holdings Co., Ltd.
THB 20,000 - THB 35,000 /month
Posted on 23 Feb 2021

Marketing & Sales Engineer (เครื่องมือแพทย์) ประจำภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน

Innovex Holdings Co., Ltd.

Job Highlights

 • Bachelor Degree in Engineering, Science or relate
 • Fresh graduated also welcome
 • Bangkok or Upcountry

Job Description

Roles and Responsibilities

 • รับผิดชอบในการเตรียม การนำเสนอยอดขายที่ได้รับมอบหมาย/ตามหมวดผลิตภัณฑ์เครื่อง X-ray ที่ได้รับมอบหมาย  และรับผิดชอบในการทำการศึกษา โปรโมท และขายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ
 • ศึกษาและเข้าใจความต้องการของลูกค้า และเตรียมใบเสนอราคา ยื่นซองประมูล หรือเอกสารการขายให้ลูกค้า   และต้องทำการนำเสนอและเจรจากับลูกค้าเช่นกัน
 • ทำการพัฒนาและปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตนรับผิดชอบ มีความรู้ในเรื่องของการทำงานของเครื่องมือ เพื่อสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้เพื่อการขายที่ประสบความสำเร็จ
 • รับผิดชอบในการยื่นซองประมูล  การทำสัญญา การวางแผน และการออกตารางในโปรแกรมการทำงาน
 • สนับสนุน พัฒนา และติดตามการบริการหลังการขาย และทำงานด้วยมิตรภาพที่ดีกับลูกค้า
 • ประสานงานร่วมกับบุคคลอื่นหรือดำเนินการเองได้ในการทำการเสนอ ขนส่ง และรับผิดชอบงานอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตนดูแลหรือแผนกได้
 • ช่วยเหลือในการจัดสัมมนาเซลล์ การนำเสนอผลงาน การออกนิทรรศการ และอื่นๆ ทำการส่งรายงานให้หัวหน้างานซึ่งเป็นายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการขาย รวมไปถึง การคาดการณ์ ออร์เดอร์สูญ ออร์เดอร์ที่มี กิจกรรมการขายของคู่แข่งปัญหาต่างๆ และ แผนงานในอนาคต
 • ติดตามตารางของผลิตภัณฑ์ เอกสาร การติดตั้งและการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตามที่ตกลง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ รังสีเทคนิค วิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหการ เคมี หรือสายงานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบได้ (ภาคเหนือ หรือ ภาคอีสาน หรือ กรุงเทพฝั่งตะวันออก) โดยบริษัทมีเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้
 • มีความมุ่งมั่น รักงานขาย มีความรับผิดชอบ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Benefits:

 • Provident Fund 5% - 10% 
 • Medical Fee, Life & Health Insurance. 
 • Incentive & Commission. 
 • Cost of living allowance. 
 • Mobile phone & Mobile phone allowance. 
 • Car Loan, Fleet card, Car maintenance allowance. 
 • Bonus / Salary Increment. 
 • Attractive Package. 
 • Knowledge Development (Thailand/Overseas Training) 
 • Children Scholarship / Marriage / Child Birth. 
 • Social Security / Workmen Compensation.


สนใจสอบถามติดต่อ  095-383-4782 หรือ ID Line : cmccareer1

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Full Time

Company Overview

CMC Biotech Co., Ltd.

The modernity of Thai Healthcare imaging industry has been underpinned by symbiotic relationship between clinical practitioners and the clinical engineering industry.  With Thai's Medical specialist adopting the very latest in diagnostic imaging technology available.  It is important that it is accompanied within the highest level of engineering excellence, required for transport, installation, and maintenances of the highly sensitive Medical Imaging Equipment. (CTMRIAngiographyX-ray and Ultrasound imaging systems)

Founded in 1963 and formerly known as CMC Co., Ltd. Later, the incorporation for CMC Biotech Co., Ltd took place on 19th December, 1991. Its objective is sales, supply, installation, testing, commissioning and repair of Medical Equipment. Since its incorporation, CMC Biotech Co., Ltd. has grown tremendously in terms of manpower, company size and sales turnover. The company now has staff strength of 46 technical support personnel with branches in central Bangkok, northeastern, south and north of Thailand, all of which are well trained in their respective field of work to provide after-sales service of the highest standard.

In 2005 CMC Biotech was awarded with ISO 9001:2000, followed by ISO 9001:2008 in 2010 certification and in 2008 With proven track of records, we have been trusted by leading business partners to provide the most advanced health care solutions to the patients. Our vision is to become the leading medical equipment and products supplier in South East Asia with the motto “Service Excellence with Professionalism” close to our heart.

Additional Company Information

Benefits & Others
Education allowance, Five-day work week, Flexible working hours, Gratuity, Housing allowance, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus, Transportation allowance, Travel allowance