Thonburi Phanich Co., Ltd.

Marketing Officer/เจ้าหน้าที่การตลาด

Thonburi Phanich Co., Ltd.
Salary negotiable
Posted on 27 Nov 2020

Marketing Officer/เจ้าหน้าที่การตลาด

Thonburi Phanich Co., Ltd.

Job Highlights

 • การตลาด
 • โฆษณาประชาสัมพันธ์
 • Event

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ: 

 • ปฏิบัติงานตามแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายโฆษณาประชาสัมพันธ์และแผนการตลาดของบริษัทฯ
 • ประสานงานอีเว้นท์ต่างๆ กับทีม Organizer
 • จัดส่ง Lead อัพเดทให้กับฝ่ายขาย
 • จัดเก็บ ตรวจสอบ ควบคุมการเบิกใช้วัสดุ อุปกรณ์ของฝ่ายการตลาด
 • จัดทำของพรีเมี่ยมเพื่อสนับสนุนงานขาย
 • ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้มและสถานการณ์ของตลาด เพื่อพัฒนาแนวทางการตลาดให้กับสินค้าของบริษัทฯ
 • จัดทำเอกสาร ได้แก่ เอกสารใบสั่งซื้อ, เอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ,เอกสารบันทึกภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นต้น และประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามผลการจัดกิจกรรม และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาช่องทางในการส่งเสริมกิจกรรมทดลองขับ (Test Drive) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติของผู้สมัคร: 

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด ,บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลจัดการด้าน Social Media เช่น Website, Facebook, [email protected], IG
 • รักในอาชีพนักการตลาดมีทัศนคติเชิงบวกและสามารถสร้างทีมงานได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Power Point

สวัสดิการ:

 • เงินเดือน, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ปรับเงินเดือนประจำปี , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทันตกรรม, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลือต่างๆ,การฝึกอบรมพัฒนา, งานเลี้ยงประจำปี

Work location: สำนักงานใหญ่ อาคารวิริยะพันธ์ุ  

ผู้สนใจส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่

บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

สำนักงานใหญ่ : 84/1 ชั้น 4 อาคารวิริยะพันธุ์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร : 0-2405-8818 แฟกซ์ : 0-2226-4683

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ และศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Mercedes – Benz (Thailand) ในประเทศไทย มานานกว่า 76 ปี อีกหนึ่งพันธกิจที่ภาคภูมิใจ และให้ความสำคัญ   ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ตลอดมาคือ การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้ชื่อ เมืองโบราณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี เพื่อการรองรับการขยายธุรกิจ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วน หนึ่งขององค์กรและเติบโตไปพร้อมกับเรา ในตำแหน่งดังนี้

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Overtime pay, Performance bonus