Fatek Advance Insulation Co., Ltd.

Marketing Manager

Fatek Advance Insulation Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 14 Jan 2021

Marketing Manager

Fatek Advance Insulation Co., Ltd.

Job Highlights

 • เป็นนักวิเคราะห์ นักวางแผน
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การวางแผนการตลาดออนไลน์อย่างน้อย3-5ปี

Job Description

รายละเอียดงาน
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด และพัฒนากิจกรรมด้านการตลาด ภายใต้กรอบเวลาและบริหารจัดการต่าง ๆ ได้อย่างดี
 • วิจัยการตลาด เช่น การผลิต การโฆษณา การเงิน การขาย การจำหน่าย ลูกค้า/คู่แข่ง ช่องทางการตลาด
 • วิเคราะห์จุดอ่อน และ จุดแข็งของ คู่แข่ง เพื่อนำมาใช้ประกอบการทำการตลาด
 • วิเคราะห์ Consumer Insight ความต้องการของลูกค้าในเรื่องของ Customer Journey, Content ของกลุ่มเป้าหมาย, Influencer ที่กลุ่มเป้าหมายติดตามอยู่
 • ดำเนินการการประชุม และการระดมความคิดของสมาชิกในทีม
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ  25-35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีการตลาด สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะการใช้ Social Media และการวางแผนการตลาดออนไลน์ และ ออฟไลน์
 • หากสามารถยิ่งโฆษณา และสามารถ Optimize Ads ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • พลังคิดบวก มีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะ เจรจาต่อรอง
 • มีความเป็นผู้นำ และการวางแผนคิดล่วงหน้า แก้ไขปัญหาได้ดี
 • ต้องมีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • เป็นนักวิเคราะห์ นักวางแผน
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการอื่นๆ
1. กองทุนเงินทดแทน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. การฝึกอบรม
5. สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
6. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
7. เงินช่วยเหลือการสมรส
8. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
9. เบี้ยขยัน สูงสุด 1,250 บาท
10. ค่าอาหาร
11. วันหยุดตามประเพณี / ประจำสัปดาห์
12. เบิกเงินเดือนล่วงหน้า
13. สวัสดิการเงินกู้ยืม
14. ปรับเงินเดือนประจำปี
15. โบนัสประจำปี
16. ชุดยูนิฟอร์ม
17. ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะพนักงานขาย)
18. ลาพักร้อน สูงสุด 12 วัน

*** ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ( เสาร์เว้นเสาร์ ) ***

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป หรือ SANDWICH PANEL ผนังห้องเย็น แผ่นฉนวนกันไฟ โดยมีชนิดโฟมฉนวน คือ PS PU PIR และ ROCK WOOL

บริษัทฯได้เพิ่มขยายกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของวงการอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่แลเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ และทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลัก จึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 22 ปี ในการดำเนินกิจการผลิตและบริการติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ผนังห้องเย็น แผ่นฉนวนกันไฟ ฯ ของบริษัทฯ ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่างๆของประเทศเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาความสามารถในการผลิตผลงาน และบริการที่ดีมีคุณภาพ ออกสู่ลูกค้าที่เป็นยิ่งกว่าลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Additional Company Information