Eastern Polymer Group Public Co., Ltd.

Management Trainee HR or Manufacture (Plant/Factory) (ประจำสำนักงานกรุงเทพ-ระยอง)

Eastern Polymer Group Public Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 01 Mar 2021

Management Trainee HR or Manufacture (Plant/Factory) (ประจำสำนักงานกรุงเทพ-ระยอง)

Eastern Polymer Group Public Co., Ltd.

Job Highlights

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 600+)

Job Description

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท Eastern Polymer Group (EPG) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  ฉนวนกันความร้อน Aeroflex, ประดับยนต์และ Aero liner (Aero Klas)  สินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภค  Eastern Polymer Pack (EPP)  มีธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ  มีความประสงค์ต้องการเปิดรับสมัครงานเพื่อรองรับการเติบโต

หน้าที่ความรับผิดชอบ (JD):
 • สนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ของบริษัทในกลุ่มอีสเทิร์นโพลีเมอร์ ด้านHRM/HRD ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายงานทรัพยากรบุคคล ของกลุ่มอีสเทิร์นโพลีเมอร์ สำหรับตำแหน่ง Management Trainee HR
 • สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิศวกรรม ของบริษัทในกลุ่มอีสเทิร์นโพลีเมอร์ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มอีสเทิร์นโพลีเมอร์ สำหรับตำแหน่ง Management Trainee Manufacture (Plant/Factory)
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ (Job Qualification):

 • อายุ: เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี และหรืออยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ
 • การศึกษา: ศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำแหน่ง Management Trainee HR และด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำแหน่ง Management Trainee Manufacture (Plant/Factory)
 • ประสบการณ์:  มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • ความสามารถ :
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 600+)
  • สื่อสารภาษาจีนได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
  • เป็นผู้ที่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
  • มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวได้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
  • มีทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • บุคลิกภาพ
  • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อื่นๆ 
  • ปฏิบัติงานที่สำนักงานเทพารักษ์ และบางนาได้ และสามารถเดินทางไปปฎิบัติงานประจำที่จังหวัดระยองได้ (เพื่อเรียนรู้งาน, หมุนเวียนงาน 6 เดือน – 1 ปี)
  • เป็นผู้ที่มองหาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

สวัสดิการ:

 • โปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำ
 • โปรแกรมหมุนเวียนหน้าที่งาน
 • มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบรายบุคคล
 • ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้
 • รถรับส่ง กรุงเทพฯ – ระยอง
 • เบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กิจกรรมท่องเที่ยวและนันทนาการ
 • กิจกรรมกีฬาและงานสังสรรค์ปีใหม่
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ช่วยเหลือรับขวัญบุตร
 • ค่าเยี่ยมไข้พนักงาน
 • ช่วยเหลือมรณะสงเคราะห์

วิธีการสมัครงาน คลิกเครื่องหมาย สมัครงาน เพื่อดำเนินการสมัครงานในตำแหน่งนี้

http://www.epg.co.th

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

บริษัททำการก่อตั้งมา 35 ปี ผลิตสินค้าประเภทยางฉนวนกันความร้อน มีบริษัทในเครือหลายบริษัทและบริษัทร่วมทุนอีก 4 บริษัท ซึ่งกำลังการผลิตจะอยู่ที่ จ.ระยอง

Eastern Polymer Group (EPG)  ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  ฉนวนกันความร้อน Aeroflex, ประดับยนต์และ Aero liner (Aero Klas)  สินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภค  Eastern Polymer Pack (EPP)  มีธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ  มีความประสงค์ต้องการผู้ร่วมงานเพื่อรองรับการเติบโตของ บริษัท แอร์โร  เฟลกซ์ จำกัด  ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายสำคัญของโลกรายเดียวที่ผลิตและจัดจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น  ตลอดจน เป็นผู้คิดค้น  และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีสิทธิบัตรหลายฉบับและจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 10 ประเทศ 

Additional Company Information