Lawyer/ทนาย

Company Confidential
THB 16,000 - THB 20,000 /month (negotiable)
Posted on 02 Mar 2021

Lawyer/ทนาย

Company Confidential

Job Highlights

 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ทำงาน 2 วัน / สัปดาห์
 • มีใบประกอบอาชีพทนายความ

Job Description

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีงานด้านกฎหมายมากมายรวมถึงการจัดทำสัญญาซื้อ สัญญาเช่า และ สัญญาจำนอง เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงจัดหาทนายประจำบริษัทเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และแนะนำนิติกรรมต่างๆ รวมถึงทำงานร่วมกับสำนักงานกฏหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้บริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทํา ตรวจทาน และแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน อาทิ สัญญาเช่า สัญญาจํานอง สัญญาซื้อขาย เป็นต้น และให้ความเห็นทางกฎหมายและทำรายงานสรุปประเด็นปัญหากฎหมายต่างๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
 • ตรวจสอบสถานะทรัพย์สินที่ติดปัญหาและให้คําปรึกษาทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น ที่ดินตาบอด
 • จัดทําเอกสารและดําเนินการจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับสำนักงานกฏหมายในบางสัญญาที่มีมูลค่าสูง
 • มีความเข้าใจในตัวกฎหมาย และสามารถหาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบประกอบอาชีพทนายความ “ตั๋วทนาย”
 • จบปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
 • มีประสบการณ์ขึ้นต่ำ 3 ปีในด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น ไม่เกี่ยงงาน พร้อมออกหน้างาน และ อดทนสูง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และบริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Part Time

Company Overview

บริษัท ฮุ่นตระกูล คอเปอเรชั่น จำกัด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทสตาร์ทอัพอสังหาริมทรัพย์

ทำไมคุณควรร่วมงานกับทางฮุ่นตระกูล?

ทำงานโดยตรงกับผู้บริหารระดับนานาชาติ

บริษัทของคนรุ่นใหม่ที่มีหัวก้าวหน้าและให้โอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

มีตั๋วทนาย แต่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

บริษัทฮุ่นตระกูลเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยดร.พงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ซึ่งเคยเป็นกรรมการบริษัท United Overseas Land (UOL) และ United Overseas Bank (UOB) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ท่านมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและมีลูกชายที่มีความสามารถเช่น คุณธนบดี ฮุ่นตระกูล เจ้าของโครงการบ้านจัดสรร The Prospect ที่ และ คุณธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีประกันภัยระดับภูมิภาค

เดิมครอบครัวฮุ่นตระกูลและครอบครัวธนบัตรชัยเป็นเจ้าของที่ดินในกรุงเทพ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ระยอง และ เชียงรายกว่า 10,000 ไร่ ปัจจุบันได้ผันตัวมาเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นบริษัทอันดับต้นๆของประเทศในอีก 10 ปีข้างหน้า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และประวัติของกรรมการบริหาร

ปัจจุบันทางบริษัทฮุ่นตระกูล มีแผนพัฒนาที่ดินร่วมกับทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน และกำลังสร้างทีมเพื่อพัฒนาบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งอนาคต คุณจะเป็นส่วนหนึ่งขององกรณ์หัวก้าวหน้าที่ให้อิสรภาพในการทำงานและแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

Additional Company Information

Benefits & Others
Flexible working hours, Performance bonus, Transportation allowance, Travel allowance