CHUMROEN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

Secretary/เลขานุการ

CHUMROEN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.
THB 16,000 - THB 25,000 /month
Posted on 5-May-21

Secretary/เลขานุการ

CHUMROEN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

Job Highlights

 • มีความก้าวหน้าในสายอาชีพสูง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • Salary 17,000 - 25,000 ฿

Job Description

รายละเอียดงาน
 1. ประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม การดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และการจดรายงานการประชุม เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายบริหาร
 2. จัดการนัดหมายต่าง ๆ ของผู้บริหาร ไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนและเป็นไปตามความต้องการของผู้บริหาร ตลอดจนแจ้งเตือนนัดหมายล่วงหน้ากับผู้บริหารให้ถูกต้องครบถ้วน
 3. ติดต่อ ประสานงาน นัดหมาย หรือเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ระหว่างผู้บริหารกับบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 4. จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารทำเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งจดหมายโต้ตอบ กับบุคคล/หน่วยงานภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ตรวจสอบ ทบทวน ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่หน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ และติดตามในกรณีที่เอกสารมีปัญหา
 6. ติดต่อประสานงาน ให้กับลูกค้าผู้บริหาร
 7. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์เลขานุการระดับผู้จัดการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 4. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและสื่อสารได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint, Internet หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 7. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน มีไหวพริบและทักษะในการประสานงาน และมีความละเอียดในการทำงาน
 8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้


บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
ที่อยู่: 3/111 ซอยลาดพร้าว 31 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-511-5699 ต่อ 324 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Diploma of High Vocational Education
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

Chumroen Medical Products Co., Ltd. (CMP)

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และสินค้าแม่และเด็กจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก อาทิ ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีและจีน  เรามีความเชี่ยวชาญในวงการมากว่า 36 ปี และมุ่งมั่นที่จะสรรหาและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าของเรา

Website: www.chumroenmedical.com

Additional Company Information

Industry
Medical/Pharmaceutical
Benefits & Others
Performance bonus