Bangkokbank (BBL)

Marketing Officer Bancassurance - ผู้เชี่ยวชาญการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประจำพื้นที่ต่างจังหวัด/ผู้เชี่ยวชาญการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประจำพื้นที่ต่างจังหวัด

Bangkokbank (BBL)
Posted on 9-May-21

Marketing Officer Bancassurance - ผู้เชี่ยวชาญการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประจำพื้นที่ต่างจังหวัด/ผู้เชี่ยวชาญการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประจำพื้นที่ต่างจังหวัด

Bangkokbank (BBL)

Job Highlights

 • ประกันชีวิต
 • วางแผนทางการเงิน
 • งานสาขาต่างจังหวัด

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนการนำเสนอประกันชีวิต โดยวิเคราะห์ กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจัดทำแผนการขายเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้รับจากผู้จัดการสาขา
 • เป็นที่ปรึกษาและวางเป็นแผนการเงินให้ลูกค้า พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยการเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
 • ดำเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ ตามขั้นตอนและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดทั้งก่อนและหลังการขาย
 • ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลด้านการขายประกันชีวิตให้กับพนักงานในสาขา รวมทั้งแนะนำลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารให้กับพนักงานในสาขา

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต 3 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ทักษะและและความสามารถ

 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต (หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะด้านการขายและผลงานการขายประกันชีวิตที่โดดเด่น
 • มีความรู้และประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์และรักงานบริการ
 • ทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะการสื่อความคล่องแคล่ว เจรจาต่อรองได้ดี และมีทักษะการนำเสนอดีเยี่ยม
 • มีความรู้ในกฏระเบียบและข้อบังคับการประกอบธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต

สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสาขาต่างจังหวัด (นครปฐม , สมุทรสาคร , สมุทรปราการ , ฉะเชิงเทรา , ชลบุรี , ระยอง , สระบุรี , อยุธยา , ประจวบคีรีขันธ์ ,  หนองคาย , สกลนคร , ร้อยเอ็ด , นครสวรรค์ , สุพรรณบุรี , แพร่ , เชียงใหม่ )

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปริญญา เบอร์ 063-2139501 / 02-296-8356

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Permanent

Company Overview

Opportunities at Bangkok Bank

Brighten up for your future success

------------------------------------------------------------------

ธนาคารกรุงเทพมุ่งใส่ใจดูแลพนักงานและลูกค้า โดยดูแลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับและรักษามาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ เป็นธรรมและประทับใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

Opportunity to achieve success in a future you choose. Join us!

Bangkok Bank Public Company Limited

https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Careers

Additional Company Information

Industry
Financial Services