Pruksa Holding Public Company Limited

VP, Marketing

Pruksa Holding Public Company Limited
Posted on 2-May-21

VP, Marketing

Pruksa Holding Public Company Limited

Job Highlights

 • VP, Marketing
 • E-Commerce / Google Analytic / Social Network
 • Consumer Product, Retails Business, Modern Trade

Job Description

" พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการริเริ่มพัฒนาธุรกิจใหม่ ในหลายด้าน รวมทังการทำการตลาดเพื่อการซื้อ ขายสินค้าแบบ E Commerce และต้องการรับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในงานดังกล่าว
ทั้งนี้เราเชื่อมั่นว่า ด้วยกลยุทธ์การขยายธุรกิจที่ดี และเชื่อมโยงกับจุดแข็งของพฤกษา เราจะสามารถสร้างธุรกิจใหม่ โดยอาศัยผู้บริหารที่มีความสามารถ มีภาวะผู้นำ และ มีพลังในการทำงาน ของคนรุ่นใหม่
การก้าวไปข้างหน้าในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญอีกหนึ่งก้าวของพฤกษา และเราหวังว่าพลังความสามารถของคนรุ่นใหม่ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจนี้ เพื่อสังคมไทย ต่อไป"


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำหนดกลยุทธ์การขายผ่านช่องทาง Online ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 2. วางแผนการตลาด Online เพื่อสนับสนุนงานขายสินค้าผ่านช่องทาง Online ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 3. นำกลยุทธ์มาวางแผนดำเนินการทำ Action Plan ให้สามารถปฏิบัติงานด้าน E-Commerce ได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 4. วางแผน ดำเนินการและควบคุมพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ โดยมีเป้าหมายให้เว็บไซต์ของบริษัทแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด และทำให้ภาพลักษณ์เว็บไซต์ ของบริษัททันสมัยอยู่เสมอ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 5. ควบคุม ติดตามและแก้ไขปัญหาในงาน ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
 6. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานยอดขายของช่องทาง E-Commerce นำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลเพื่อนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  และดำเนินการต่อไป
 7. สื่อสารและจัดกิจกรรมกับทีม Social Media ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดยอดขายทางช่องทาง Online รวมทั้งให้การดูแลประสานงานหากลูกค้าต้องการไปซื้อ  สินค้าที่หน้าร้าน
 8. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทาง Online บน Platform Marketplace หรือ Retail ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสินค้าของบริษัทฯ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี เจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน เพื่อผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการตลาดด้าน E-Commerce อย่างน้อย 8 ปี (หากอยู่ในกลุ่ม Consumer Product, Retails Business, Modern Trade จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • วางแผนการตลาดด้าน Digital เพื่อสนับสนุนงานขายสินค้า ตามเป้าหมาย
 • วางแผนด้านการสื่อสารและกิจกรรม Social Media ต่างๆเพื่อให้เกิดยอดขาย
 • มีความสามารถด้าน E-Commerce / Google Analytic และ Social Network
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีพลังในการนำเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง สามารถขับเคลื่อนแรงจูงใจของทีมและผู้อื่นได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดีและมีความอดทน

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
8 years
Job Type
Full Time

Company Overview

Pruksa Holding Public Company Limited
ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง
ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต"
“พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”

Additional Company Information

Industry
Property Development
Benefits & Others
Life insurance, Performance bonus, Five-day work week