Thai GRP Co., Ltd.

Technical Sales Engineer / วิศวกรเทคนิคฝ่ายขาย

Thai GRP Co., Ltd.
Posted on 2-May-21

Technical Sales Engineer / วิศวกรเทคนิคฝ่ายขาย

Thai GRP Co., Ltd.

Job Highlights

 • ประสบการณ์ไม่กำหนด (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ปริญญาตรี โยธา ทรัพยากรน้ำ ชลประทาน
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ / ทำงานนอกสถานที่ได้

Job Description

หน้าที่รับผิดชอบ :       

 • รับผิดชอบการขายของตนเอง                                                                    
 • ดูแลรับผิดชอบให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคกับลูกค้า         
 • เสนอสินค้าและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้ลูกค้าทุกประเภท     
 • รับคำสั่งซื้อ พร้อมติดตามกระบวนการจนถึง ลูกค้าติตตั้งเสร็จ เริ่มใช้งาน   
 • ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่            
 • ทำแบบฟอร์มรายงานต่างๆ ของฝ่ายขาย เช่น รายงานการขายรายลูกค้า รายงานโครงการ รายงานตัวแทน รายงานที่มาของลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายติดตั้ง ฝ่ายการตลาด       
 • ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า  จากการใช้งานสินค้า    
 • วางแผนยอดขายล่วงหน้า

คุณสมบัติ : 

 • เพศ ชาย                                                                                                      
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป                                                                                                                    
 • การศึกษาปริญญาตรี
 • สาขา วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ, วิศวกรรมชลประทาน, วิศวกรสำรวจ             
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2-3 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, มีทัศนคติที่ดี 
 • มีความอดทนสูง, รับแรงกดดันได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ :

 • เงินเดือน และค่าคอมมิชชั่นแยกส่วน
 • ประกันสุขภาพ สำหรับการรักษาพยาบาล ( OPD / IPD / ER )
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี (ในประเทศ / ต่างประเทศ)
 • เครื่องแบบพนักงาน (ไม่บังคับ)

Contact :

ฝ่ายบุคคล

บริษัท ไทย จีอาร์พี จำกัด

177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 21

ซ.อนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel : 02-634-9981-4 Ext 590 

Website : www.thaigrp.com

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัท ไทย จีอาร์พี จำกัด (THAI GRP) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทที่คร่ำหวอดกับวงการท่อเหล็กในเมืองไทยกว่า 40 ปี จากประสบการณ์อันยาวนาน ได้แตกขยายนวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการท่อน้ำโดยต่อเนื่องตลอดมา ท่อ THAI GRP เป็นท่อที่ออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล โดยเป็นการผลิตขึ้นด้วยระบบ Filament Winding Process ที่มีวัตถุดิบหลักในการผลิต คือ เส้นใยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง โพลีเอสเตอร์เรซิน ผสมผสานกับเม็ดทราย ซึ่งทำให้ตัวท่อมีความแข็งแรงทนทาน เบา ทำให้สามารถขนย้าย หรือติดตั้งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะกับงานท่อขนส่งน้ำดิบ น้ำประปา หรือระบบระบายน้ำที่ต้องการใช้ท่อขนาดใหญ่ ที่มีความแข็งแรงทนทาน

Additional Company Information

Industry
Wholesale / Retail
Benefits & Others
Medical insurance, Performance bonus, Transportation allowance, Travel allowance, Five-day work week, Flexible working hours