Beger Co., Ltd.

QA /QC Engineer

Beger Co., Ltd.
Posted on 30-Apr-21

QA /QC Engineer

Beger Co., Ltd.

Job Highlights

  • งานด้าน QA, QC Engineer
  • สาขาวิทยาศาสตร์เคมี สาขาวิศวกรรมเคมี
  • ปฏิบัติงาน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

Job Description

  • ประเมินระบบควบคุมคุณภาพตามกำหนด ISO9000
  • สอบเทียบเครื่องมือ เครื่องชั่ง และวิเคราะห์แนวโน้ม
  • กำหนดมาตรฐานตรวจรับภาชนะ บรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
  • อายุ : 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี สาขาวิศวกรรมเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง  
  • มีประสบการณ์งานด้าน QA, QC พิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เกี่ยวกับ การสอบเทียบเครื่องมือวัด(Calibration) เครื่องมือวิทยาศาสตร์, ISO

Company Overview

บริษัท เบเยอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้ สีทาอาคารคุณภาพสูงครบวงจร ที่ได้ รับการยอมรับจากผู้บริโภคมานานถึงครึ่งศตวรรษทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมล้ำสมัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากจากพันธมิตรระดับเวิลด์คลาสในการร่วมวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในวันนี้ ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

Additional Company Information

Industry
Architecture/Building/Construction
Benefits & Others
Free shuttle bus, Medical insurance, Performance bonus