Wanrat (Namsiang) Co., Ltd.

Application Lab Manager (Food)/ผู้จัดการห้องปฏิบัติการแล็บ

Wanrat (Namsiang) Co., Ltd.
Posted on 30-Apr-21

Application Lab Manager (Food)/ผู้จัดการห้องปฏิบัติการแล็บ

Wanrat (Namsiang) Co., Ltd.

Job Highlights

 • ประสบการณ์ทำงานห้องปฏิบัติการแล็บ 5 ปีขึ้นไป
 • เชี่ยวชาญการใช้สารเคมีที่ใช้ในอาหาร
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผน บริหารจัดการภายในห้องปฏิบัติการแล็บ โดยวิจัยและพัฒนาเพื่อให้งานในแผนกสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 2. มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนก ควบคุมการทำงาน ตรวจสอบผลงาน ตลอดจนประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชา
 3. วิจัยและพัฒนาสูตรตำรับ เพื่อสนับสนุนการขายของฝ่ายขายและสาขาต่างๆ โดย
  • พัฒนาสูตรใหม่ขึ้นตามความต้องการของตลาด และจัดทำสูตรตาม Benchmark ที่ลูกค้าต้องการ
  • ปรับสูตรจาก Prototype supplier เพื่อใช้สารที่ทางบริษัทมี และพัฒนาสูตรใหม่โดยใช้สารที่ฝ่ายขายและ Product Manager ต้องการโปรโมท
  • คิดค้น พัฒนา สินค้าใหม่ๆ เพื่อโปรโมทแก่ลูกค้าในลักษณะการตลาดเชิงรุก
  • ทดสอบความคงตัวของสินค้าและสารต่างๆ ที่บริษัทพัฒนาขึ้น
 1. จัดเตรียมและดูความเรียบร้อยของงานสัมมนาเพื่อโปรโมทสารเคมีที่ใช้ในอาหาร ตัวใหม่จาก supplier ทั้งงานสัมนาภายในและภายนอกสถานที่ รวมทั้งการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ ภายในบริษัทด้วย
 2. สนับสนุนข้อมูลเทคนิคในการพัฒนาสูตรตำรับอาหารแก่ฝ่ายขายและลูกค้า
  • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาตำรับอาหารให้กับลูกค้าในทุกช่องทาง
  • ออกตลาด พบลูกค้ากับทีมขาย หรือ supplier ในกรณีที่ต้องการข้อมูลด้านเทคนิคการทำสูตรตำรับ
  • ให้ข้อมูลด้านเทคนิคแก่ฝ่ายขาย Product Manager ลูกค้าสาขาในประเทศไทย(สาขาจักวรรดิ์ สาขาเชียงใหม่) และสาขาต่างประเทศ (เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย)
 1. ติดต่อ ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อให้งานในแผนกสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ หรือวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานห้องปฏิบัติการแล็บ หรือเกี่ยวข้องเกี่ยวสารเคมีที่ใช้ในการประกอบอาหาร ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสูตร และสารเคมีที่ใช้ในอาหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานร่วมงานทีมขาย การออกพบลูกค้าและปฏิสัมพันธ์กับ Supplier
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการผู้ใต้บังคัญชา และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Interested Candidates are requested to send a CV with photo and expected salary or need more information please contact K. Supawan, Tel 02-0369888 ext 107 or K. Chalitta Tel. 081-9055164

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

NSG is one of the leading privately owned distributor of specialty ingredients in ASEAN. NSG represent only products of the highest quality from leading global manufacturers, including cosmetics, food supplements, fragrances, flavors, food additives, cleaning products and testing equipment plus a comprehensive range of services to completely meet the needs of our customers since 1927.

NSG will continue to develop and create new products alongside our partners, working together to ensure our joint success every time we do business. We have every confidence in our capabilities with a wide product portfolio and the latest in technical services to provide the highest quality and on-time services for all our customers needs under the “Beyond Collaboration” concept.

Now, NSG is in a growth phase of the business and is looking for the right kind of people to continue to build the business and culture that has become one of the strongest names in the business areas covered.  Currently there are over 300 employees each with unique core values and passion to grow.

NSG Regional Headquarters is located in the Prawet district of Bangkok and includes A state of the art office complex completed in 2019 including, Technology Centers for each market area and a fitness center for the well-being of our staff.  covered warehouses are strategically located near Suvarnabhumi Airport and the Ladkrabang Sea Port, NSG Technical Center encourages the exchange of the information between suppliers and customers.

NSG additionally has 2 Thai other branches in Thailand, in Bangkok’s Chinatown and Chiangmai, plus overseas branches in Vietnam, the Philippines, Indonesia and Myanmar with the vision to become the leading service provider in the ASEAN region.

Join us and be a part of a team who works to create a better future.

Additional Company Information

Industry
Wholesale / Retail
Benefits & Others
Free shuttle bus, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Five-day work week