BBTV New Media Co., Ltd.

IT Support (สัญญาจ้าง 1 ปี)

BBTV New Media Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 01 Mar 2021

IT Support (สัญญาจ้าง 1 ปี)

BBTV New Media Co., Ltd.

Job Highlights

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขา IT
 • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีจิตใจในการให้บริการที่ดีในการให้คำปรึกษา

Job Description

Job Descriptions
 • ดูแลตรวจสอบ /แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ IT และอื่นๆที่กี่ยวขอ้ง
 • ดแูลเกี่ยวกับ Hardware, Software, Network และ Server แก้ไขระบบ E-mail ภายในบริษัทฯ
 • สามารถติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Windows / MS Office
 • ติดต่อแก้ไขเมื่อมีปัญหา และใหำคำแนะนำ การใช้งาน Email ดูแลระบบ LAN, WAN, WIFI
 • คอยประสานงานกับ User เพื่อการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งด้าน Hardware และ Software ได้
 • จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบต่างๆที่ใช้งาน และฝึกอบรมผู้ใช้งาน
 • จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอปุกรณต่อพ่วงต่าง ๆ รวมทั้งที่เกี่ยวข้อง IT ให้พนักงาน
 • จัดทำเอกสารภายในแผนก IT เพื่ออนุมัติจัดซื้อ และลงทะเบียนทรัพย์สินอุปกรณ์ IT
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบาย ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • งานอื่น ๆ ในระบบงาน IT ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขา IT
 • มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น MS Word, Excel, Powerpoint หรือโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ
 • มีใจรักงานบริการภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีความอดทน และยืดหยุ่น
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และนอกเวลางานเป็นบางครั้งได้
 • มีความกระตือรือร้น /ใจเย็น /ขยัน /มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีจิตใจในการให้บริการที่ดีในการให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.00-18.00 น.
Location: Lumphini Pathum Wan Bangkok

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Contract, Full Time

Company Overview

The Company is currently subsidiary of Bangkok Broadcasting & T.V.Co.,Ltd. (BBTV Channel 7).Our company offers a complete service in term of new media including; songs and ringtones download service, sms news service, sms activity and sms on TV systems services, website design and development service and IP TV or TV on Net. In addition, digital content via all media devices.
BBTV New Media Co.,Ltd.  บริษัทในเครือสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อในรูปแบบนิวมีเดีย ผลิตคอนเทนต์ในช่องทาง Online และ Offline, ออกแบบ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ,รวมถึงดูแล Fanpage และ Social Media ทุกช่องทางให้กับสถานีช่อง 7, และยังมีเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วยชื่อเว็บ Bugaboo.tv (ดูละครย้อนหลัง รายการทีวีย้อนหลัง ข่าวของช่อง 7, ถ่ายทอดสดกีฬา, ซีรีส์พิเศษที่ทางแผนกผลิตรายการได้ผลิตทำขึ้น เช่น โลกของแก้ว, ความรักพูดไม่ได้ และชีวิต 800) ตลอดจนให้บริการดิจิตอลคอนเทนต์ผ่านสื่อ Device ทุกประเภท เช่น iPad, iPhone, Internet TV เป็นต้น

https://www.bbtvnewmedia.com/

Additional Company Information