INET Managed Services Company Limited/บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

Innovation Engineer (RPA)

INET Managed Services Company Limited/บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
Salary provided
Posted on 21 Jan 2021

Innovation Engineer (RPA)

INET Managed Services Company Limited/บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

Job Highlights

 • ปริญญาตรี วศบ. หรือ วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
 • ประสบการณ์ : 0-2 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรมPython, C, Java, PHP, .NET

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่งานโดยสรุป

 • เขียนโปรแกรมสร้าง Automation ให้ระบบ เขียน Process RPA และ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ

เนื้อหาของงานหลัก

 • เขียนProcess RPA ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • นำเสนอความคิดใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาการทำงาน
 • ศึกษาเทคโนโลยี่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนProcess RPA
 • ดูแลแก้ไขระบบAutomation หรือ RPA ที่รับผิดชอบ ไม่ให้เกิดปัญหา
 • จัดทำเอกสารสำหรับแบ่งบันความรู้ที่ได้ศึกษาระหว่างทำงาน ให้กับทีม
 • วางแผนการดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สอบCertificate ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำคู่มือ/เอกสาร สำหรับระบบที่พัฒนา
 • จัดอบรมภายในทีมหลังจากบริษัทส่งไปอบรมภายนอก
 • ปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรฐานขององค์กร
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  วศบ. หรือ วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์  : 0-2 ปี

ทักษะ/ลักษณะ:

 • มีความรู้ความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมPython, C, Java, PHP, .NET, Windows Programing หรือภาษาอื่นๆ
 • มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมควบคุมHardware
 • มีทักษะในด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเองสูง
 • มีความละเอียดรอบคอบ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ตรงต่อเวลา

สถานที่ทำงาน: MRT Phetchaburi, Airportlink Makkasan / ตึกไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 12

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
 • ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าวิชาชีพ
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
 • กองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดประเพณี 14 วัน
 • ลากิจ 10 วัน
 • ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ (24 วัน)

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

 บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

เป็นบริษัทในเครือ INET โดยให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่น , บริหารจัดการด้ายไอที , Cloud Service , DR Services ด้วยประสบการณ์และการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
 • ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าวิชาชีพ
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
 • กองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดประเพณี 14 วัน
 • ลากิจ 10 วัน
 • ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ (24 วัน)

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus