Thonburi Phanich Co., Ltd.

HR Officer/เจ้าหน้าที่บุคคล

Thonburi Phanich Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 14 Jan 2021

HR Officer/เจ้าหน้าที่บุคคล

Thonburi Phanich Co., Ltd.

Job Highlights

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
  • Training
  • HRD

Job Description

ด้านการสรรหา :
สรรหา คัดเลือกใบสมัครงานจากแหล่งต่างๆ ทำการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรเบื้องต้น นัดสัมภาษณ์  จัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน และปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ติดตามเอกสารการประเมินผลทดลองงาน จัดทำข้อมูลพนักงาน

ด้านฝึกอบรม :
จัดหาข้อมูล ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ จัดเตรียมห้องประชุม เอกสาร การอบรมภายใน-ภายนอก ,เขียนหลักสูตรอบรม , จัดทำและส่งข้อมูลอบรมขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะด้านฝึกอบรมและพัฒนา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทัศนะคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Officeได้เป็นอย่างดี 
  • มีภาวะผู้นำ ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

 สวัสดิการ:

  • เงินเดือน, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ปรับเงินเดือนประจำปี , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, คอมมิชชั่น, ลากิจ, เครื่องแบบพนักงาน , ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทันตกรรม, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลือต่างๆ,การฝึกอบรมพัฒนา, งานเลี้ยงประจำปี

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ และศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Mercedes – Benz (Thailand) ในประเทศไทย มานานกว่า 76 ปี อีกหนึ่งพันธกิจที่ภาคภูมิใจ และให้ความสำคัญ   ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ตลอดมาคือ การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้ชื่อ เมืองโบราณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี เพื่อการรองรับการขยายธุรกิจ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วน หนึ่งขององค์กรและเติบโตไปพร้อมกับเรา ในตำแหน่งดังนี้

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Medical insurance, Performance bonus