Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)

HR&Admin officer/เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล

Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)
Salary provided
Posted on 13 Jan 2021

HR&Admin officer/เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล

Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)

Job Highlights

 • งานธุรการ
 • เจ้าหน้าที่บุคคล
 • Learning and Development

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • เป็นพนักงานต้อนรับรวมถึงดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในออฟฟิศ
  • คอยรวบรวมและจัดทำสัญญาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสำนักงาน
  • ดูแลเอกสารที่ถูกจัดส่งทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ให้ถึงมือพนักงาน
  • ดูแลและจัดเก็บสต็อกเครื่องเขียน เครื่องแบบพนักงาน
  • ประสานงานกับทาง Messenger และ พนักงานทำความสะอาด เพื่อให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย
  • อัพเดทรายชื่อโทรศัพท์มือถือให้แก่พนักงาน พร้อมอัพเดทที่อยู่ของคลินิก
  • เตรียมจัดทำนามบัตร พร้อมเตรียมมือถือ และเครื่องเขียนสำหรับผู้มาใหม่
  • ทำ Purchase Requisition สำหรับค่าใช้จ่ายสำนักงาน
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ และสื่อต่างๆ เพื่อการฝึกอบรม
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ และกิจกรรมภายใน รวมถึงอัพเดทข่าวสารที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน
  • สรรหาพนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า ผ่านช่องทางFacebook Jobwebsite หรือช่องทางต่างๆ
  • ดำเนินการขอVISA และใบอนุญาตทำงานพนักงานชาวต่างชาติ
  • สรุปสถิติการมาทำงาน ขาด ลา มาสาย ประจำเดือน/ปี
  • ช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ 

 1.      เพศชาย-หญิง
 2.      อายุไม่เกิน 27 ปี
 3.      วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 4.      มีทักษะในการสื่อสาร เจรจา
 5.      มีประสบการณ์ด้านงานธุรการหรืองานบุคคล อย่างน้อย 3 ปี
 6.      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีเยี่ยม
 7.      สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
 8.      สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาตนเองเวลา


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*All applications will be treated in strict confidence. All material submitted in connection with your application will become part of our confidential recruitment files. 

By submitting your curriculum vitae or personal data to us in connection with your job application, you are deemed to have read and agreed to the terms of our Privacy Policy, and consented to the collection, use and disclosure of your personal data by us and our affiliates, in accordance with our Privacy Policy.

HACO GROUP (1991) CO.,LTD.
33/4, 28th TNB01-04 Floor The Ninth Tower Grand Rama 9 Building,
Rama 9 Road, Huay Kwang, Huay Kwang , Bangkok 10310
Mobile: +668-6341-8467
Tel: +662-168-1368       
Fax: +662-168-1374

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Diploma of High Vocational Education
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

Haco Group was established in 1973 firstly as an importer of specialized chemical products. As a result of tremendous development of Thai economy over the past two decades, Haco Group has steady growth and expansion by diversifying to specialize in the import and distribution of sanitary fittings, furnishings, imported tiles and photographic equipments. 

Since its inception, Haco Group has continuously endeavored to develop its business operation with the objectives of becoming a leading market distributor and manufacturer of premium quality products and services for the highest level of customer satisfaction. Presently Haco Group has maintained its reputation as the market leader for a wide range of well-established, highly successful international brands.

The main business development strategies of Haco Group are products update to the highest standards, quick and on time delivery together with best after sales services. We also focus on business communication via e-commerce system to maintain fast and effective relation with customer and distribution networks.

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Flexible working hours, Work from home