SC Asset Corporation Public Company Limited

เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย Home Service (โซนบางกระดี)/

SC Asset Corporation Public Company Limited
Salary provided
Posted on 23 Oct 2020

เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย Home Service (โซนบางกระดี)/

SC Asset Corporation Public Company Limited

Job Highlights

  • บริการหลังการขาย ซ่อมหลังโอน อสังหาริมทรัพย์
  • ควบคุมงานซ่อม ควบคุมผู้รับเหมา ซ่อมภายในประกัน
  • ซ่อมหลังการขาย ตรวจงานผู้รับเหมา

Job Description


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานติดต่อกับลูกค้า ผู้รับเหมา ตรวจสอบและแก้ปัญหางานซ่อมต่างๆตามระบบของบริษัท
2. ติดตามผลลัพธ์การซ่อม และประสานกับลูกค้า
3. ควบคุมคุณภาพงาน ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
4. ให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับลูกค้า เพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
5. ลักษณะงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริการหลังการขายอสังหาริมทรัพย์ 2 ปีขึ้นไป
2. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. สามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน Word Excel PPT ได้
4. มีใจรักในการบริการ คิดในแง่บวก
5. มีศักยภาพในการพูดคุย สื่อสารกับผู้อื่น เป็นอย่างดี
6. มีความซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่
7. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ โซน บางกระดี ปทุมธานี

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Not Specified
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Contract, Full Time
Company Website

Company Overview

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยเน้นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการประหยัดพลังงานมาผสมผสาน เพื่อให้ลูกค้ามีสภาพแวดล้อมและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ขณะนี้ธุรกิจของเรากำลังขยายตัวจึงต้องการคนรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถ กระตือรือร้น และต้องการมุ่งไปสู่อนาคต ร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งดังนี้

Additional Company Information

Benefits & Others
Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus, Transportation allowance, Travel allowance