Rangsit Plaza Co., Ltd.

Financial Analysis and Budget Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

Rangsit Plaza Co., Ltd.
Salary negotiable
Posted on 31 Jul 2020

Financial Analysis and Budget Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

Rangsit Plaza Co., Ltd.

Job Highlights

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • วิเคราะห์และบริหารจัดระบบการบริหารงบประมาณ
 • ประสบการณ์ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ 10 ปีขึ้นไป

Job Description

รายละเอียดงาน

 • วางแผนจัดทำรายงานด้านการเงินขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ
 • วิเคราะห์และบริหารจัดระบบการบริหารงบประมาณพื่อให้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานขององค์กร
 • ควบคุมการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบในมิติต่างๆให้มีความถูกต้องครบถ้วนทันเวลาเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 • วิเคราะห์โครงการลงทุนต่างๆทั้งในต้านความเป็นไปได้ในการลงทุน,ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน,ผลกระทบต่างๆเช่นกระแสเงินขององค์กรรวมถึงผลตอบแทนต่อผู้ถึอหุ้น
 • บริหารการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเพื่อสนับสนุนงานนักลงทุนสัมพันธ์
 • พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของรายงานต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์, หรือ บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ, การจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน, การศึกษาและวิเคราะห์โครงการลงทุน 10 ปีขึ้นไป หากมีความรู้ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล, มีความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเช่น Oracle และสามารถใช้ Ms Excel , Ms Power Point ระดับดี

ติดต่อ
Rangsit Plaza Co.,Ltd.
94 Future Park Rangsit,
Paholyothin Road, Prachathipat,
Thunyaburi, Pathumthani 12130 
โทร : 02-958-0011 # 11883, 11065, 11066

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
10 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

URGENTLY REQUIRED !!! ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด

บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค เป็นบริษัทในกลุ่มพูลผลในตระกูลหวั่งหลี ซึ่งดำเนินธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า กิจการคลังสินค้า ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการผลิตวุ้นเส้น น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรงจากมันสำปะหลัง เพื่อส่งออกและขายภายในประเทศ และขยายไปยังธุรกิจบริการ ให้เช่าอาคารและสำนักงาน

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด เปิดดำเนินการในวันที่ 17 มีนาคม 2538 ได้พัฒนาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี จนประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน จากจำนวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี จากปี 2539 มียอดผู้มาใข้บริการเฉลี่ย 57,800 คนต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 160,000 คนต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในกลุ่มศูนย์การค้าของประเทศไทย รวมถึงมีการบริหารพื้นที่เข่าร้านค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เช่ากว่า 95% ของพื้นที่ทั้งหมด และยังสามารถรักษาจำนวนผู้เช่าร้านค้าให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยาวนาน

นอกจาก Future Park แล้ว ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำ คุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ได้พัฒนาขยายศูนย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ที่พรั่งพร้อมด้วยปรากฎการณ์ความยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ ผสานรวมอาณาจักรแฟชั่นชั้นนำที่สุดของไลฟ์สไตล์ในชื่อ Zpell และมีโครงการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดให้เป็น Future City ศูนย์รวมสรรพสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งห้างสรรพสินค้าที่มีแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ ร้านอาหารที่หลากหลาย กีฬาที่ท้าทายทั้งสกี และสเก็ต ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ และ Future Arena ที่ให้บริการสนามฟุตบอล สนาม และสนามแบตมินตันถึง 18 คอร์ท พร้อมโครงการใหม่ๆ ที่กำลังจะขยายในอีกไม่ช้านี้

ในปัจจุบันทีมงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์การค้าเป็นอย่างดีกว่า 300 คน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้เจริญเติบโตและมั่นคงด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด กำลังสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ มองหางานที่ท้าทาย ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์อันมีค่ากับพวกเรา ขอเชิญท่านที่สนใจส่งใบสมัครมาในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมากกว่า 20 อัตรา พวกเราคอยคุณอยู่

..............

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Gratuity, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus