LC Wealth Management Co., Ltd./บริษัท แอลซี เว็ลท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

FINANCIAL ADVISOR/ที่ปรึกษาด้าน ประกันชีวิตและการเงิน

LC Wealth Management Co., Ltd./บริษัท แอลซี เว็ลท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
THB 20,000 - THB 45,000 /month (includes high commission)
Posted on 22 Feb 2021

FINANCIAL ADVISOR/ที่ปรึกษาด้าน ประกันชีวิตและการเงิน

LC Wealth Management Co., Ltd./บริษัท แอลซี เว็ลท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

Job Highlights

 • ได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นทีม
 • มีแผนรองรับรายได้ 12เดือน
 • ผ่านการคัดเลือกรับ Ipad เป็นเครื่องมือในการทำงาน

Job Description

ลักษณะงาน
 • ให้คำปรึกษา เก็บข้อมูล วิเคราะห์ วางแผนค่าใช้จ่าย การออม การลงทุน และปกป้องความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ ตามความจำเป็นกับLife Styleของลูกค้า
 • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Link
คุณสมบัติ
 • ต้องการผู้ที่เอาจริง ขยัน เป็นคนดี พร้อมทำงานแบบท้าทายความสามารถ
 • อายุระหว่าง25-45ปี
 • การศึกษาระดับปริญาตรีทุกสาขา
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน(Investment Consultant License)จะได้รับพิจารณาพิเศษ
 • มีทัศนคติและการสื่อสารที่ดี พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา
 • มีเป้าหมายชีวิต คิดแบบผู้ประกอบการ Entrepreneur Mindset
 • รักการให้บริการ และให้คำปรึกษาService and Consulting
รายได้ผลประโยชน์จากโปรแกรม Fa Prime
 • แผนรองรับรายได้ 12 เดือน
 • โบนัสผลงาน
 • โบนัสการเลื่อนตำแหน่ง
 • Career Achievement Bonus 5 ล้านบาท
 • การเข้าร่วมประชุม MDRT Conference และ Annual Convention
 • การเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
 • ผ่านการคัดเลือกรับ New Ipad 10.2' เพื่อสะดวกในการทำงานในทุกสถานที่
 • ผลประโยชน์อื่นๆของโปรแกรม FA
แผนรองรับรายได้ : เริ่มต้นที่ 15,000 บาท - 250,000 บาท

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

FA PRIME& FA STANDARD
FINANCIAL ADVISOR/ทีปรึกษาด้านการเงิน 3.0
LC Wealth Management Co;Ltd/บริษัท แอลซี เว็ลท์ เม้นท์ จำกัด.

     ในปัจจุบันอาชีพ Financial Advisor  เป็นที่ได้รับความนิยมมากอีกหนึ่งอาชีพที่อิสระและสามารถตอบโจทย์ การใช้ชีวิตที่ควบคู่ไปกับการทำงานที่สอดคล้องกับเรื่องของเวลา รายได้ ความมั่นคงก้าวหน้า ตามแผนงานที่คุณกำหนดได้เอง ทำให้ผู้ที่ทำงานมีความสุข มีความสมดุลในชีวิตกับการทำงานที่เรียกว่าWork Life Balance 

    บริษัท LC Wealth Management Co;Ltd  ดำเนินงานอยู่ที่ AIA FA อาคาร AIC สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ หนึ่งในสมาชิกเครือ NT Group เป็น Agency Leader ของบริษัทประกันชีวิต AIA มากกว่า18ปี ทำหน้าที่ คัดเลือก สรรหาบุคคลผู้ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมเป็น ทีม FA สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต และ การเงินมืออาชีพ โดยมี Coach ที่ให้คำปรึกษาด้วย คุณวุฒิ Hall Of Fame และ MDRT (Premier Association Of Financial Professionals ) มีความรู้ และความสามารถ พร้อมร่วมกันผลักดันและพัฒนา ผู้เข้าร่วมโปรแกรมให้เป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต และการเงิน อย่างถูกต้อง และยั่งยืนในอาชีพที่ปรึกษาฯในลำดับต่อไป  

ติดต่อสัมภาษณ์ที่  คุณธานินทร์ พัวเจริญ  SDM  (Senior District Manger)          
เบอร์ติดต่อ 089-796-5185
081-482-6594
                                                                                         

Additional Company Information

Benefits & Others
Flexible working hours, Gratuity, Life insurance, Performance bonus