Abundance 313 Co., Ltd./บริษัท อบันแดนซ์313 จำกัด

Financial Advisor / ที่ปรึกษาด้านการเงิน

Abundance 313 Co., Ltd./บริษัท อบันแดนซ์313 จำกัด
Salary provided
Posted on 29 Nov 2020

Financial Advisor / ที่ปรึกษาด้านการเงิน

Abundance 313 Co., Ltd./บริษัท อบันแดนซ์313 จำกัด

Job Highlights

 • ให้ความรู้และแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการเงินแก่คนที่สนใจ
 • เหมาะกับผู้ที่อยากบริหารเวลาเองและได้ค่าตอบแทนสูง
 • เป็นงานเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งเพื่อความมั่นคง

Job Description

Financial Advisor Career

บริษัทประกันชีวิต AIA และ Numthong Group ต้องการพัฒนาบุคคลากร New Generation ที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ปี สู่การเป็น Financial Professionals

 • ให้ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Financial Products) ประเภทต่างๆ ผสมผสานให้เหมาะสม เพื่อความสำเร็จและความมั่นคงของลูกค้าและครอบครัว
 • เป็นงานอิสระ วางแผนควบคุมเวลาและการทำงานด้วยตนเอง ใช้ Technology ที่ทันสมัย ทำงานบน IPAD และที่ทำงานคือ ทุกที่ที่คุณไป
 • มีรายได้สูงแบบไม่มีเพดาน (มี Bonusพิเศษหลายประเภท)
 • ทำงานแบบสนุก เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ และการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติ

หากคุณมี 80% ของคุณสมบัติเหล่านี้

 • อายุไม่เกิน 45 with inspired Heart
 • จบปริญญาทุกสาขา 
 • มีความกล้าและท้าทาย ดุจดังนักกีฬา
 • มี Fundamental ของการขาย เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ (People Skill)
 • ให้ผู้อื่นสอนได้ ในขณะที่สอนและแนะนำผู้อื่นได้
 • มีจิตใจรักการบริการและช่วยเหลือผู้อื่น
 • มี รถยนต์
สถานที่ปฏิบัติงาน: BTS สถานีสุรศักดิ์

Financial Advisors in 2020

ปี2020 เราจะจัด Career Opportunity Processing (COP) หรือ Career Open House ทุกเดือนตลอดทั้งปี เพื่อให้คุณเข้าใจในงานอาชีพ Financial Advisor อย่างชัดเจน

เราจะคัดสรรผู้ที่เหมาะสม the Right People เข้าทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ (Professional Financial Advisors)

ใน 12 เดือนแรกของการทำงาน คุณจะได้เข้าร่วม FA Programs ซึ่งเป็น Programs การทำงานควบการเรียนรู้ ดำเนินการโดย AIA และ Numthong Group

AIA FA Programs เป็นสุดยอดของการทำงานควบการเรียนรู้ และเป็น Road to MDRT Qualification

 • รับรองรายได้ขั้นต่ำใน 12 เดือนแรก
 • อบรมและติวให้มี IC License ฟรี
 • มีกลุ่มเพื่อนๆร่วมกิจกรรม / ร่วมClass ในแต่ละรุ่น

ติดต่อสัมภาษณ์ 081-755-5371

คุณดุริยะ พัฒนประสิทธิ์ (Senior District Manager)

Additional Information

Career Level
Not Specified
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Freelance

Company Overview

บริษัท Abundance313 ดำเนินงานอยู่ที่ FA Center on AIA Center Building (AIC) ติดบันไดสถานี BTSสุรศักดิ์ สาทร นับเป็น Modern Oiffice ที่สะดวกแห่งหนี่งใน Bangkok เหมาะกับชีวิตอิสระของ New Generation 

บริษัท Abundance313 เป็นสมาชิกใน Numthong Group และเป็น Partner กับบริษัทประกันชีวิตAIA มาเป็นเวลานานกว่า 20ปี บริษัทประกอบการเป็น Financial Professionals ในการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าเพื่อความสำเร็จและความมั่นคงของตัวลูกค้าและครอบครัว พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Financial Products)ประเภทต่างๆให้เหมาะสม

บริษัท Abundance313 ทำหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการคัดสรร Right Quality People of New Gen สู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ Professional Financial Advisors ด้วยระบบการพัฒนาจาก Numthong Group และ AIA ด้วยสุดยอดของระบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ควบการเรียนรู้ที่เรียกว่า FA Program (Road to MDRT Qualified)

ดุริยะ พัฒนประสิทธิ์ Senior District Manager

0817555371

Additional Company Information

Benefits & Others
Medical insurance, Performance bonus