BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.

Exercise Specialist (Personal Trainer)

BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 26 Jan 2021

Exercise Specialist (Personal Trainer)

BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.

Job Highlights

  • Personal Trainer
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี
  • เวชศาสตร์ด้านการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

Job Description

Exercise Specialist (Trainer)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแลจัดสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมอุปกรณ์การกีฬา และอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกภายในพื้นที่ห้อง GYM ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมใช้และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลา

- สามารถช่วยเหลือและแนะนำผู้เข้ามาตรวจสุขภาพในการประเมินสมรรถภาพทางร่างกาย (BASS) โดยวิเคราะห์และประมวลผล รวมถึงมีการทำงานร่วมกับแพทย์ (Sport Medicine Physician) และบุคลากรอื่นๆ ในแผนก ได้แก่ ทีมพยาบาล ทีมเภสัชกร ทีมแม่บ้านโภชนากร และทีม Customer Service

- จัดเก็บบันทึกสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ตามที่ ได้รับมอบหมายมอบหมาย

- ต้อนรับ, ให้ข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของการเตรียมตัวออกกำลังกาย แนะนำสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่ ผู้ที่มาใช้บริการ

- ช่วยเหลือและแนะนำผู้เข้ามาตรวจสุขภาพในการประเมินสมรรถภาพทางกาย (Bass) โดยวิเคราะห์และประมวลผล รวมถึงมีการทำงานร่วมกับแพทย์ (Spot Medicine Physician)

- ช่วยเหลือและแนะนำผู้รับบริการในการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ โดยเน้นให้ผู้เข้ารับบริการสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง และได้ประสิทธิภาพสูงสุด

- ดูแล สังเกตุอาการทั่วไปของผู้ที่เข้ารับบริการระหว่างการออกกำลังกาย เมื่อมีอาการผิดปกติ สามารถช่วยเหลือเบื้องต้น รายงานแพทย์ และทีมพยาบาลได้ทันท่วงที

- ทำการนัดหมายในการออกกำลังกายในครั้งต่อไป ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการต้องการใช้บริการ

- สามารถนำเสนอ Package การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับลูกค้าได้

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี: Sport science หรือ Physical Therapist

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

- ผ่านการฝึกอบรมจาก สถาบัน FIT หรือ ACE (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีบุคลิกภาพดี รักการออกกำลังกาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี

- มีทักษะการสอนและการนำเสนอที่ดี

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ผู้สมัครที่สนใจกรุณาส่ง Resume พร้อมเงินเดือนที่คาดหวัง

LIVE LONGER, HEALTHIER & HAPPIER
BDMS Wellness Clinic
2/4 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
BTS Ploenchit

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time

Company Overview

โครงการ BDMS Wellness Clinic เป็นโครงการจากบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ บนถนนวิทยุ ด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่จะช่วยตอบสนองวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่ โดยเป็นการให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นด้านเวชศาสตร์การป้องกัน และเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยการรวบรวมแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันจากทั่วโลก และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาให้เป็น “ศูนย์สุขภาพครบวงจร” แห่งแรกในเอเชียที่มีมาตรฐานสากล

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus