บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Employee Relation Supervisor (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
THB 20,000 - THB 30,000 /month (negotiable)
Posted on 21 Nov 2020

Employee Relation Supervisor (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Job Highlights

  • Employee Relation
  • Employee Relation
  • หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์

Job Description

ความรับผิดชอบ

-ควบคุมและดูแลงานด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์

-ควบคุมดูแลกฏระเบียบและข้อบังคับในการทำงาน

-ควบคุมดูแลงานสอบสวนทางวินัยและการลงโทษ

-ดูแลงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ 5-7 ปี ในด้านบริหารแรงงานสัมพันธ์ ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
  • สามารถวางแผน ควบคุมและติดตามงานได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดในบางครั้งได้

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Full Time

Company Overview

Oishi Group PCL has been founded since 1999, We are the best quality and good services of the restaurant, bakery and health beverage businesses; as well as maintaining the popularity of 'Oishi' products among the customers, and give the importance to the standards of the product manufacturing and operation.

Our Service Products
 
- Beverage - Oishi Green Tea, Oishi Fruito, Oishi O Herb, Oishi Chakulza,Oishi Kabusecha

- Food - Oishi Sandwich, Oishi Gyoza, Oishi Trendy Sandwich, Oishi Trendy Roll, Oishi Kani

 
- Restaurant - Oishi Grand, Oishi Buffet, Shabushi, Nikuya, Oishi Ramen, Kakashi,

Oishi Delivery

We have desire to recruit proactive and self-motivated persons to join our company to support the expansion as part of the quality products development to the organization.

Our Office Departments

1. Headquarter CW Tower (MRT Thailand Cultural Centre).

2. Navanakorn Industrial Estate. Pathumthani (Beverage)

3. Amatanakorn Industrial Estate Chonburi (Beverage)

4. Plant Wang Muang Saraburi. (Beverage)

5. Plant Bueng Nong Chak Chonburi (Food production).

Additional Company Information

Benefits & Others
Free shuttle bus, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus