Takachiho Fire, Security & Services (Thailand) Limited/ทาคาชิโฮ ไฟร์ ซีเคียวริตี้ และ เซอร์วิส

Driver/พนักงานขับรถส่งของ (สัญญาจ้าง)

Takachiho Fire, Security & Services (Thailand) Limited/ทาคาชิโฮ ไฟร์ ซีเคียวริตี้ และ เซอร์วิส
Salary provided
Posted on 17 Nov 2020

Driver/พนักงานขับรถส่งของ (สัญญาจ้าง)

Takachiho Fire, Security & Services (Thailand) Limited/ทาคาชิโฮ ไฟร์ ซีเคียวริตี้ และ เซอร์วิส

Job Highlights

 • ส่งของ รับของ วางบิล รับเช็คจากลูกค้า
 • ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของบริษัทให้พร้อมใช้งาน
 • นำรถเข้าศูนย์ตามระยะที่กำหนด

Job Description

Job Descriptions

 • ส่งของ รับของ วางบิล รับเช็คจากลูกค้า (เส้นทาง กทม. ชลบุรี ระยอง ตามโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม)
 • ตรวจสภาพสินค้าให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ตามบิลใบส่งของ
 • ใช้รถยนต์ของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของบริษัทให้พร้อมใช้งาน
 • นำรถเข้าศูนย์ตามระยะที่กำหนด
 • งานอื่น ๆ ตาที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • ชาย อายุ 25-50 ปี
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป อ่านออก เขียนได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • รู้จักเส้นทาง กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ขับรถส่งของอย่างน้อย 1 ปี

Benefits

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ5-15%
 • ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าทำฟันปีละ 15,000
 • ค่าเช่าบ้าน, ค่าไซด์ กรณีประจำไซด์งาน ตจว.
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ :แต่งงาน,คลอดบุตร,บวช,เสียชีวิต
 • บริษัทเข้าร่วมโครงการของ ธอส. ได้ดอกเบี้ยพิเศษในการกู้ยืม เพื่อทีอยู่อาศัย
 • เงินรางวัลอายุงาน ครบ 15 และ 25 ปี
 • โบนัส ปีละ 2 ครั้ง
 • ค่าน้ำมันรถ Mileage claim 6 บ / กม. (รวมค่าเสื่อม) สำหรับพนักงานขาย วิศวกร
 • ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับพนักงานขาย)
 • งานเลี้ยงประจำปี,ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี
 • พักร้อน 10-18 วัน/ปี
Contacts : คุณรมณ
Takachiho Fire Security & Services Thailand Limited
บจก.ทาคาชิโฮ ไฟร์ ซิเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย
เลขที่ 1858/110-111 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถ.เทพรัตน
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
Tel. : 02-366-9000 ต่อ 6418, 6412
Fax : 02-366-9090

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
High School Certificate
Years of Experience
1 year
Job Type
Contract
Job Functions

Company Overview

URGENTLY REQUIRED !!!

Takachiho Fire & Security Services is one of the largest providers of security solutions, retail solutions to fire protection business. Working across a wide range of industries and customers, we have made it our business to help safeguard people, property and possessions in whatever business or environment you operate in. Now, we are looking for highly motivated and energetic people to join our company and grow with us.

Additional Company Information