ARIP Public Company Limited  ( www.aripplc.com)/เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

Digital Marketing Assistant Mgr /Manager ( ARiP) /การตลาด

ARIP Public Company Limited ( www.aripplc.com)/เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
Salary negotiable
Posted on 22 Feb 2021

Digital Marketing Assistant Mgr /Manager ( ARiP) /การตลาด

ARIP Public Company Limited ( www.aripplc.com)/เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

Job Highlights

 • ูดูแลสือ online Digital Marketing
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ SEO, SEM
 • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และ Data-Driven Thinking

Job Description

Responsibilities:   

 • วางแผน พัฒนา ดูแล แคมเปญด้านการตลาดของบริษัท โดยใช้เครื่องมือด้าน Digital Marketing ที่เหมาะสม
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง SEO, SEM, Social Marketing, Mobile Marketing, Remarketing และ Marketing tools อื่น ๆ
 • เข้าใจ วิเคราะห์ และ รายงาน ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแคมเปญ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงกลยุทธ์
 • สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าหรือหน่วยงานอื่น ๆ เรื่อง Digital Marketing ได้
 • บริหารงบประมาณทางการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อ เข้าถึงและได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย ของธุรกิจ เช่นการเพิ่มจำนวนสมาชิก เป็นต้น
 • ติดตามแนวโน้มและพัฒนาความสามารถ เกี่ยวกับเครื่องมือทางการตลาดใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • พัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า หรือ Partner ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้

Requirements:

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารแคมเปญด้าน Digital Marketing
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ SEO, SEM, Email Marketing, SMS Marketing, Social Marketing, Remarketing
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Web Analytic Tool, Google Adwords
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และ Data-Driven Thinking
 • มีความคิดสร้างสรรค์

Resume to

Human Resource Department

ARiP Public Company Limited

99/16-20 Ratchadapisek  Rd., Din Dang Bangkok 10400

Tel. 02-6423400 # 1215-6 Fax. 02-6412331 ( ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม)

www.aripplc.com

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

     บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์และเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content Provider) ด้านธุรกิจ การตลาด ไอที IT (Information Technology)และไอชีที ICT(Consumer Electronics)  ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากที่สุด โดยการผสมผสานสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ งานแสดงสินค้า งานประชุมสัมมนา รวมทั้งสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น โดยใช้เนื้อหาต่างๆ (Content) ที่บริษัทฯ มีอยู่ไปใช้เพิ่มศักยภาพและขยายธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม โดยเป้าหมายของบริษัทฯ ตามประเภทธุรกิจ สามารถสรุปได้ดังนี้

ธุรกิจคอนเทนต์และสื่อ (Content & Media)  

-  Business+,Business+ Top 1000 Companies,Business+ Universities , Business+Top ,Insurance  ,COMTODAY,          ELEADER  

ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า (Event Management) 

 - งานแสดงสินค้าไอซีที ภายใต้ชื่องาน “COMMART” ปัจจุบันมีการจัดงาน 3 ครั้งต่อปี

 - รับจัดการและบริหารงานแสดงสินค้างานนิทรรศการ ตั้งแต่เสนอแนวคิด รูปแบบงาน จัดหาสถานที่ จัดหาข้อมูลกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ บริหารงานจนสำเร็จ เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในยุคดิจิทัล

 ธุรกิจการให้บริการดิจิทัล (Digital Service)

  -  ธุรกิจการให้บริการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

  -  ธุรกิจแพลตฟอร์มชั้นหนังสือมัลติมีเดีย (Multimedia Bookshelf)

  -  ธุรกิจการฝึกอบรมออนไลน์ (Online Education)

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus