P.R. FOOD LAND CO., LTD.

Digital Marketing/พนักงานการตลาดดิจิตัล

P.R. FOOD LAND CO., LTD.
Salary negotiable
Posted on 21 Nov 2020

Digital Marketing/พนักงานการตลาดดิจิตัล

P.R. FOOD LAND CO., LTD.

Job Highlights

 • สามารถทำงาน Work Form เข้าสนง. 2ครั้ง/เดื่อน
 • ควบคุมดูแลสร้างสรรค์ Contentช่องทางออนไลน์-ออฟไลน์
 • ดูแลและสื่อสารกับลูกค้าในช่องทาง social network

Job Description

รายละเอียดงาน

- ควบคุมดูแลการสร้างสรรค์Content ต่างๆเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในช่องทางออนไลน์ (Facebook, Instagram, Line, Youtube, Google และอื่นๆ) และออฟไลน์

-ติดตามสถานะประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินการในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ

-ดูแลและสื่อสารกับลูกค้าในช่องทางsocial network ต่างๆเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

- ดูแลArtwork เพื่อให้การสื่อสารContent เป็นไปตามที่กำหนด

- วิเคราะห์และสรรหาเทรนด์ที่น่าสนใจในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับงานการตลาด

- เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิงอายุ 22 - 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์การโฆษณาบริหารธุรกิจการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 3. มีความสามารถด้านการโฆษณาคิดข้อความเขียนบทความและสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์
 4. สามารถใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ทางการตลาดออนไลน์และการประชาสัมพันธ์ต่างๆในอินเทอร์เน็ต (เช่นWeb Stat, Google Webmaster, Google Analytics, Facebook) ได้
 5. มีความเข้าใจวิธีการจุดเด่น/จุดด้อยโอกาสและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สื่อแบบออนไลน์เพื่อการสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี
 6. มีความรับผิดชอบมีความอดทนสูงมนุษยสัมพันธ์ดี
 7. มีประสบการณ์ในการตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. หากมีความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมด้านgraphics จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. มีPortfolio แสดงตัวอย่างผลงานที่ทำจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time

Company Overview

Established since 1992, P.R.FOODLAND is specialized manufacturing in corn chip snack products base, the factory size 56,000 sq.m. located at Pak Chong,Nakornratchasima province.

Presently, P.R. FOODLAND has expanded to 7 plants to coverage 4 categories, Cracker, Corn Chip Snack with capacity 1,200,000 cartons per year. Our products are distributed nationwide and
neighbor countries Laos, Myanmar, Cambodia and Vietnam.

Year 2020, P.R. FOODLAND will expand business to CLMV and we have solid decision to chose Vietnam as first place to establish factory. Now we are looking for the dynamic person and eager to challenge new opportunity with us for the following positions:บริษัท พี.อาร์.ฟู้ดแลนด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.2535 ชำนาญการด้านการผลิตขนมขบเคี้ยว, ขนมทานเล่น
โดยมีโรงงานผลิตขนาด 56,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายโรงงานรวมทั้งสิ้น 7 สายการผลิตสำหรับขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ คลอบคลุม 4 กลุ่ม
คือ ขนมทอดกรอบ, ขนมแป้งข้าวโพดด้วยกำลังการผลิตถึง 1,200,000
กล่อง/ปี สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับและเป็นที่นิยมทั้งในระดับผู้แทนจำหน่ายและผู้บริโภคทั้งในประเทศ
และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว, พม่า, กัมพูชาและเวียดนาม

ในปี 2563 บริษัทฯ ต้องการขยายธุรกิจสู่ประเทศกลุ่ม CLMV ประเทศแรกที่คัดเลือกจัดตั้งโรงงาน
คือประเทศเวียดนาม ขณะนี้ ต้องการรับผู้ร่วมงานที่รัก งานท้าทาย, ต้องการความก้าวหน้า และโอกาสในการ
ใช้ความสามารถในการทำงาน ในตำแหน่งต่อไปนี้

https://www.prfoodland.co.th/

Additional Company Information

Benefits & Others
Performance bonus, Work from home