INET Managed Services Company Limited/บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

Database Administrator

INET Managed Services Company Limited/บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
Salary provided
Posted on 14 Jan 2021

Database Administrator

INET Managed Services Company Limited/บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

Job Highlights

 • ปริญญาตรี วศบ./วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
 • สถานที่ทำงาน: MRT Phetchaburi,Airportlink Makkasan
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่งานโดยสรุป

 • ดำเนินการและสนับสนุนงานด้าน ระบบฐานข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตราฐานการให้บริการของทีม

เนื้อหาของงานหลัก

 • ให้บริการงานด้าน ระบบฐานข้อมูล กับลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตาม SLA และสัญญาบริการ
 • ทำการติดตั้งและกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ทำการติดตั้งและกำหนดค่าในการใช้งาน database feature ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • แก้ไขปัญหาการใช้งาน ระบบฐานข้อมูล และระบบสำรองข้อมูล เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้ตาม SLA
 • ติดตามและเฝ้าระวังการทำงานของระบบฐานข้อมูล ระบบสำรองข้อมูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
 • ดำเนินการสำรองข้อมูล (database backup) และ กู้คืนข้อมูล (database recovery) ในกรณีเกิดความเสียหายกับระบบฐานข้อมูล
 • ซ่อมบำรุง (maintenance) และปรับแต่ง (tuning) ระบบฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
 • ทำการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้ตาม SLA
 • ให้ข้อมูลเชิงเทคนิคและจัดทำ Change Control Management (CCM)
 • จัดทำคู่มือ/เอกสาร Configuration ขั้นตอนวิธีการทำงาน (Work Instructions)
 • จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงาน Monthly, Quarterly, Yearly หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานตามนโยบาย และมาตรฐานขององค์กร และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี  วศบ./วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์: 0-2 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย - หญิง (อายุไม่เกิน 28 ปี)
 • **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

ทักษะ/ลักษณะ

 • มีความรู้ความสามารถในด้านการติดตั้งและดูแลระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในด้านระบบ Database open source software เช่น MySQL, MariaDB, MongoDB, PostgreSQL และ อื่น ๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบ  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และตรงต่อเวลา

สถานที่ทำงาน: MRT Phetchaburi, Airportlink Makkasan / ตึกไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 12

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
 • ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าวิชาชีพ
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
 • กองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดประเพณี 14 วัน
 • ลากิจ 10 วัน
 • ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ (24 วัน)

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

 บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

เป็นบริษัทในเครือ INET โดยให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่น , บริหารจัดการด้ายไอที , Cloud Service , DR Services ด้วยประสบการณ์และการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
 • ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าวิชาชีพ
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
 • กองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดประเพณี 14 วัน
 • ลากิจ 10 วัน
 • ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ (24 วัน)

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus