MEDIATOR CO., LTD.

Data Research Anaylst (Contract 3 - 6 months)/นักวิจัย / วิเคราะห์ข้อมูล (สัญญาจ้าง 3 - 6 เดือน)

MEDIATOR CO., LTD.
Salary negotiable
Posted on 22 Feb 2021

Data Research Anaylst (Contract 3 - 6 months)/นักวิจัย / วิเคราะห์ข้อมูล (สัญญาจ้าง 3 - 6 เดือน)

MEDIATOR CO., LTD.

Job Highlights

  • ชอบการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สามารถเชื่่อมโยงความสัพันธ์ของข้อมูลได้
  • ชอบความท้าทายใหม่ๆ

Job Description

คุณสมบัติ

1. ชายหรือหญิง อายุ 30 -  40 ปี
2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในด้านการวิจัยการออกแบบการเก็บข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูล  (จะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้น)
3.
ทักษะด้านการสื่อสารเป็นเลิศทั้งสื่อสารในและนอกองค์กร
4. 
มีทักษะและหลงไหลในการวิเคราะห์ การเชื่อมโยง และการค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์

5.
มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรม Microsoft Office: PowerPoint, Excel, Word สำหรับทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล
6.
สามารถในการทำงานภายใต้เวลาที่จำกัด และสามารถรับมือกับความกดดันได้ดี

รายละเอียดของงาน

1. รับฟัง และเก็บความต้องการตามวัตถุประสงค์จากหัวหน้าโครงการหรือตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนด
2.
ออกแบบคำถามสำหรับใช้ในการวิจัยเบื้องต้นรวมถึงออกแบบวิธีการและ/หรือนำเสนอช่องทางที่จะทำให้ได้ข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์และรายงาน

3.
รวบรวมข้อมูลดิบ คัดแยกข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้
4.
สามารถทำรายงานเพื่อนำเสนอทั้งในเชิงวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทั้งปริมาณและคุณภาพจากข้อมูลที่ให้เข้าใจได้ง่าย
5. สามารถนำข้อมูลที่จัดทำเรียบร้อยวิเคราะห์ข้อมูล : Business Intelligence, Data Visualization, Predictive Modeling เพื่อนำมาวางแผนกิจกรรมต่างๆให้บรรลุเป้าหมายโครงการหรือเป้าหมายขององค์กร


สถานที่ทำงาน : อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ ทองหล่อ ซอย 10

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Contract, Temporary

Company Overview

บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ผู้นำด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจและการตลาดให้หน่วยงานรัฐบาลและบริษัทเอกชนญี่ปุ่น
Mediator Philosophy

พวกเราเป็นคนไทยที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย แต่ได้มีโอกาสสัมผัสสิ่งที่เรียกว่า “ญี่ปุ่น” พวกเราเลือกที่จะกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน พวกเราเลือกที่จะไม่เข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นเพื่อที่จะได้เงินเดือนแพงๆ พวกเราเลือกที่จะไม่เข้าบริษัทขนาดใหญ่เพียงเพื่อต้องการความมั่นคง เพียงเพราะพวกเราเชื่อมั่นว่า 

"พวกเราสามารถถ่ายทอดและผสมผสานค่านิยมของประเทศไทยและญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในรูปแบบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน"

 

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week