Aga Agro Co., Ltd.

CUSTOMER SERVICE OFFICER /เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตราสาขาแม่แตง

Aga Agro Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 15 Apr 2021

CUSTOMER SERVICE OFFICER /เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตราสาขาแม่แตง

Aga Agro Co., Ltd.

Job Highlights

 • มีประสบการณ์ด้านงานขายหรืองานส่งออกต่างประเทศ 1 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเกษตร
 • รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

Job Description

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายหรืองานส่งออกต่างประเทศอย่างน้อย 1 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเกษตร , การจัดการ , เกษตรเคมี , บริหารธุรกิจ,การตลาด  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ดี และมีทักษะในการต่อรองเจรจา , กล้าตัดสินใจ , มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่น
 • มีทักษะในการคำนวนตัวเลข , ใช้คอมพิวเตอร์ word , Excel , Power point ได้ดี
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ ,มีทัศนคติที่ดีต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมถึงมีความอดทนต่อสภาวะกดดันในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ,มีไหวพริบ รวมถึงมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริต , กระฉับกระเฉง , ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด
 • ประจำสำนักงานสาขาที่ หมู่บ้านปางเปา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน:

 • ดำเนินการรับผิดชอบซัพพอร์ทฝ่ายขาย
 • รับออเดอร์และประสานงานกับแผนกคลังสินค้า
 • อัพเดทสถานะของสินค้าให้กับลูกค้า
 • เตรียมการจัดส่งของพร้อมเอกสารส่งออกอื่น ๆ เช่น Phyto , CO , Form AI , Insurance  ร่วมทั้งประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สำหรับการส่งเสริมการขาย
 • จัดทำเอกสารสำหรับการเรียกเก็บเงิน
 • ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า
 • ทำรายงานขายเสนอผู้จัดการและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิธีการสมัคร:
โทร.089-850-4669 ศิริพงษ์ กวงคำ
สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หรือ ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัทหรือ Click APPLY NOW
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
บริษัท เอกะ  อะโกร  จำกัด 
เลขที่207 หมู่ 4 ตำบลหนองหอย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
โทร.053-142565 แฟกซ์ 053-142560 /   มือถือ 089-850-4669

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด ขายส่ง-ปัจจัยการผลิตการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจเกษตร ที่เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ เมล็ดพันธุ์ผัก สินค้ากลุ่มเคมีเกษตรและเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาการเกษตรร่วมกับลูกค้าในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ปรับปรุงพันธุ์ทั่วโลกที่เริ่มเห็นความสำคัญของประเทศเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทย

Additional Company Information