App-Bit Studio Co., Ltd.

Creative (Design & Content)

App-Bit Studio Co., Ltd.
Salary negotiable
Posted on 21 Jan 2021

Creative (Design & Content)

App-Bit Studio Co., Ltd.

Job Highlights

 • Creative
 • Design
 • Content

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

 • บริหารจัดการทีม Design และ Content ทั้งในส่วนลูกค้าภายนอก (เราทำหน้าที่เป็น Agency) และลูกค้าภายใน (เราทำหน้าที่เป็นฝ่าย Digital Marketing ซึ่งลูกค้าหลักๆคือ ทีมพัฒนาธุรกิจ)
 • ดูแล Visual Designer ในด้านการออกแบบสื่อทั้งหมดของบริษัทฯ ได้แก่ รูปภาพ วีดีโอ ที่จะไปถูกใช้ในสื่อต่างๆ เช่น Social Media, Website และรูปภาพสินค้า ดูแลการถ่ายภาพ และองค์รวม
 • ดูแลงานทีม Content ในเรื่องของการเขียนเนื้อหาประกอบ Visual Design
 • ดูแลงาน UX/UI ของ website/App/โปรแกรมต่างๆ ตั้งแต่การทำ Visual อื่นๆ ที่ใช้สำหรับบริษัท เช่น CI ของบริษัท, Presentation Template, ป้ายสื่อสาร, การตกแต่งสถานที่ทำงาน
 • ทำความเข้าใจ Brand และ Business Requirement, พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปปรับใช้กับงานออกแบบ UI/UX
 • สร้างสรรค์ Idea, creative concept ให้ตอบโจทย์แผนการตลาดในงาน Content และ Design (UX/UI) เน้นการออกแบบที่เป็น Responsive ที่คำนึงถึง Mobile First เป็นหลัก
 • ติดตามผลลัพธ์ โดยใช้ข้อมูลจากส่วนต่างๆ หรือ เครื่องมือต่างๆ เช่น ยอดขาย, Google Analytics, A/B Testing Tool หรือใช้การ survey/research ในการช่วยวัดผล เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนา UX/UI
 • ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำในการแก้ปัญหากับทีมงาน และให้ feedback เพื่อพัฒนาการทำงานให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ศึกษาวิเคราะห์ นำเสนอ Trend การออกแบบรวมๆ และติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับใช้ในงานจริง
 • ประสานงานกับทีมงานต่างๆ เช่น ทีมงานฝ่าย Digital Marketing, ทีมพัฒนาธุรกิจ, ทีม operations เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
 • ร่วมมือกับผู้บังคับบัญชาในการวางแผนงานของทีม จัดทำแผนงานการทำงานรายปี วางตัวชี้วัด KPI เป็นต้น


คุณสมบัติในตำแหน่ง (
Qualifications)

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา การออกแบบ สถาปัตยกรรม ไอที หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในด้านแบบ UX/UI และ Graphic Design หรือที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ Website เว็บไซต์
 • มีประสบการณ์การ Senior / Lead Team และสามารถช่วยดูแลน้องๆในทีมประมาณ 6-7 คน
 • มี portfolio ผลงานนำเสนอในงาน UX/UI , Graphic Design หรือ Content
 • ชำนาญใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, Lightrom
 • สามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบ Wireframe, UI Design เช่น Adobe XD, InVision, Sketch, Fixma
 • สามารถใช้โปรแกรมในการตัดต่อวีดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหวได้ เช่น Adobe Premiere, After Effect
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและกระบวนการในด้าน UI/UX และ Design Thinking เพื่อใช้ในการออกแบบ Responsive Website Design หรือ Application
 • มีความรู้ในด้าน HTML, CSS, JavaScript จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานใน Marketing Agency จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์และรักในงานออกแบบ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจสื่อออนไลน์ ศึกษาหาไอเดีย พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time
Company Website

Company Overview

บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ทางด้าน IT และการตลาดทางอินเตอร์เน็ต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจ E-Commerce & Digital Marketing มากว่า 10 ปี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554  มีพนักงานคนรุ่นใหม่ไฟแรง อายุเฉลี่ย 25-35 ปี โดยเรามุ่งมั่นรักษาความเป็นหนึ่งในธุรกิจ E-Commerce ที่เป็นตัวแทนส่งความรู้สึกดีๆ ตาม Vision ของบริษัทฯ  "เราเป็นตัวแทนส่งมอบความรู้สึกดีๆ ในทุกโอกาส"

บุคลากรทุกคนและทุกทีม มีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์การสั่งซื้อที่ดีให้ลูกค้า / ให้ผู้รับสินค้าประทับใจ ทำให้การส่งความรู้สึกดีๆ เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้สำหรับทุกคนด้วย technology และ know-how ของเรา ตามแนวทางดังนี้
 • การให้บริการที่ดีใส่ใจ เข้าใจความรู้สึกและความต้องการ เสมือนเป็นเราเป็นตัวแทนของผู้ซื้อสินค้า
 • สินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เข้าถึงได้
 • ช่องทางการสั่งซื้อสะดวก เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Flexible working hours, Gratuity, Life insurance, Overtime pay, Performance bonus, Work from home