Jenbunjerd Co., Ltd./บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด

Corporate Strategist

Jenbunjerd Co., Ltd./บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

Corporate Strategist

Jenbunjerd Co., Ltd./บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด

Job Highlights

 • วุฒิปริญญาโท – เอก สาขาบริหาร
 • การปรับโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย
 • วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายนอกและใน

Job Description

คุณสมบัติ

 • เพศชาย – หญิง อายุ 35-50 ปี
 • วุฒิปริญญาโท – เอก สาขาบริหาร (การตลาด เศรษฐศาสตร์ องค์กรและการจัดการ เทคโนโลยี วิศกรรม หรื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารกลยุทธ์ระดับต่างๆ การจัดทำแผนงานประจำปี การวิเคราะห์ข้อมูล และการวัดผล
 • เป็นผู้มี GROWTH MINDSET
 • มีองค์ความรู้ และทักษะการใช้อุปกรณ์ IT ยุคใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ข้อมูล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายนอกและภายในองค์กร
 • ร่วมกับฝ่ายบริหารในการปรับปรุง กำหนดนโยบายประจำปี และการวางกลยุทธ์ในระดับต่างๆ
 • จัดทำแผนงานประจำปี
 • ตรวจสอบความเชื่อมโยงของแผนงานกับเป้าหมายขององค์กร กำหนดตัวชี้วัด และติดตามผลการทำงานตามแผน
 • การปรับโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย และสอดรับกับทิศทางของธุรกิจ
 • นำเสนอความรู้ทางวิชาการ และระบบงานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวล้ำนำยุค
 • ร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร และการทำ BRAND TRANSFORMATION ไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล

สวัสดิการ:

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการยืดหยุ่น
 • โบนัสประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • รางวัลอายุงาน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่
 • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าอบรม / พัฒนาตนเอง

Interested candidates please send your application letter with resume, current and expected salary with contact details to:

Jenbunjerd Co., Ltd.

359 Bondstreet Rd. (Chaengwattana 33), Bangpood,

Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand.

 Website: www.jenbunjerd.com

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Master
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด (JENBUNJERD CO., LTD) บริษัท ผู้นำทางความคิดของธุรกิจจัดเก็บ ยกย้ายในอาเซียน ทำชีวิตให้ง่ายขึ้นด้วยสินค้าที่หลากหลาย รังสรรค์ขึ้นจากเทคโนโลยีทันสมัยกับประสบการณ์ธุรกิจที่ยาวนาน กอรปด้วยความชำนาญด้านการสรรหาและจัดซื้อ การบริหารการจัดส่งและคำมั่นในคุณภาพ เจนบรรเจิดพร้อมเสมอที่จะส่งมอบความพึงพอใจให้ลูกค้าผ่านอุปกรณ์จัดเก็บ ยกย้าย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน ... เราตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างเบ็ดเสร็จ

ปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่สากล เพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจ โดยเปิดรับผู้มีความสามารถ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ร่วมงานกับเราและเติบโตไปด้วยกันในตำแหน่งต่อไปนี้

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Performance bonus, Travel allowance