Fatek Advance Insulation Co., Ltd.

Content Creator

Fatek Advance Insulation Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 22 Feb 2021

Content Creator

Fatek Advance Insulation Co., Ltd.

Job Highlights

 • หากมีความเข้าใจด้าน SEO จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล ตามแหล่งที่มาต่าง ๆ
 • หากสามารถตัดต่อวีดิโอ และออกแบบกราฟิกได้

Job Description

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 • ผลิตคอนเทนต์เขียนคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท (ธุระกิจเกี่ยวกับการผลิตแผ่นฉนวนด้วยแร่)
 • เขียนบทความ และสร้างคอนเทนต์ เพื่อประกอบการทำ SEO (ทำงานร่วมกับ Webmaster)
 • เขียนบทความ สร้างเนื้อหาลงสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความเคลื่อนไหวของแบรนด์
 • หาและประสานงานกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำคอนเทนต์
 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในช่องทางออนไลน์ร่วมกับทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา แต่มีประสบกาณ์ด้าน Content
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Content Writer, Content Creator, Creative, Digital Marketing หรือที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการตลาด อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาไอเดียในการสร้างเนื้อหา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจ
 • ชื่นชอบในการสร้างคอนเทนต์ ชอบเล่าเรื่อง (Story Telling) สามารถถ่ายทอดเรื่องราว แนวคิด ได้หลายรูปแบบ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้อง และสละสลวย มีความเป็น Copy Writer
 • มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล ตามแหล่งที่มาต่าง ๆ 
 • มีทักษะการประสานงาน
 • สามารถใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียได้ ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ 
 • หากสามารถตัดต่อวีดิโอ และออกแบบกราฟิกได้ ในระดับพื้นฐาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
 • หากมีความเข้าใจด้าน SEO จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ (สามารถเรียนรู้กับทีมได้)

สวัสดิการอื่นๆ

 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรม
 • สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือการสมรส
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 • เบี้ยขยัน สูงสุด 1,250 บาท
 • ค่าอาหาร
 • วันหยุดตามประเพณี / ประจำสัปดาห์
 • เบิกเงินเดือนล่วงหน้า
 • สวัสดิการเงินกู้ยืม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะพนักงานขาย)
 • ลาพักร้อน สูงสุด 12 วัน

*** ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ( เสาร์เว้นเสาร์ ) ***

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป หรือ SANDWICH PANEL ผนังห้องเย็น แผ่นฉนวนกันไฟ โดยมีชนิดโฟมฉนวน คือ PS PU PIR และ ROCK WOOL

บริษัทฯได้เพิ่มขยายกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของวงการอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่แลเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ และทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลัก จึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 22 ปี ในการดำเนินกิจการผลิตและบริการติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ผนังห้องเย็น แผ่นฉนวนกันไฟ ฯ ของบริษัทฯ ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่างๆของประเทศเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาความสามารถในการผลิตผลงาน และบริการที่ดีมีคุณภาพ ออกสู่ลูกค้าที่เป็นยิ่งกว่าลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Additional Company Information