Krungdhep Sophon Public Company Limited/บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

Central Planning ( วางแผน ส่วนกลาง ) ประจำที่บางปะกง *รับสมัครด่วน

Krungdhep Sophon Public Company Limited/บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
Salary negotiable
Posted on 20 Nov 2020

Central Planning ( วางแผน ส่วนกลาง ) ประจำที่บางปะกง *รับสมัครด่วน

Krungdhep Sophon Public Company Limited/บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

Job Highlights

 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ประสบการณ์การด้านการวางแผนงานอย่างน้อย 3-5 ปี

Job Description

Job Descriptions

 • ตำแหน่งนี้อยู่ในส่วนของบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
 • เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร และมีเดีย ต่างๆ
 • ประชุมกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการดำเนินงานของแผนกต่างๆ ด้านคลังจัดเก็บ การขนส่งกล่องเอกสารตามที่ลูกค้าต้องการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำสถิติ การขนย้ายกล่อง การจัดเก็บกล่องเข้าคลัง
 • วิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพ และสถิติ
 • เสนอ และติดตามผลการดำเนินงาน ให้กับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
 • สรุปผลการดำเนินงาน ให้กับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

Qualifications

 • เพศชาย อายุ 28-40 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และวางแผนงาน
 • มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์การด้านการวางแผนงานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • มีความเป็นผู้นำ

Contacts

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ และ บางปะกง)

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

 185  ถนนราษฎร์บูรณะ

Rat Burana Rat Burana Bangkok 10140

Tel. : 02-871-3191-5 ต่อ 225-226 หรือ 130 , 099-607-7183

Fax : 02-427-0964

  www.kwc.co.th / www.kdc.co.th

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท
บริษัทย่อยคือ
1.บริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินค้า จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้า เพื่อให้บริการรับฝากสินค้าและให้ลูกค้าทั่วไปเช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อเก็บสินค้าและมีท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ISPS CODE (International Ship & Port Facility Security Code)
2.บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Computer Back up media) ด้วยระบบ Barcode เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการค้นหาและป้องกันความผิดพลาดภายในระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร สื่ออิเลคทรอนิคส์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีแบบแผน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015 รวมถึงบริการการสแกนเอกสารเป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ พร้อมทั้ง จัดทำดัชนีสืบค้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Gratuity, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Transportation allowance, Travel allowance