Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

Business Development & Agency Channel

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
Salary provided
Posted on 22 Feb 2021

Business Development & Agency Channel

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

Job Highlights

 • อายุ 23-33 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, การตลาด ฯลฯ
 • พัฒนา Sale Tools ต่างๆ ให้กับช่องทางการขาย
 • ร่วมพัฒนากระบวนการขาย และสนับสนุนงาน Project ต่างๆ

Job Description

 Job Description:

 • พัฒนา Sale Tools ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของฝ่ายขาย
 • สร้าง Sale Story หรือ Sale Tools ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการขายสำหรับฝ่ายขายได้
 • สนับสนุนการเตรียมเอกสารการประกอบขาย, Sale Tools ในการสนับสนุนฝ่ายขาย
 • การทำงานลักษณะการบริการโครงการ (Project Management) ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารทีม และผู้บริหารฝ่าย สามารถผลักดันให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย  พร้อมทั้งสามารถวางกรอบและแนวปฏิบัติสำหรับโครงการต่างๆ ของช่องทางตัวแทนเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถ Implement งานที่ได้รับมอบหมายต่อได้
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการขาย (Sale Process) ที่ช่วยส่งเสริมหรือลดข้อจำกัดด้านงานขาย
 • การมองหาโอกาสทางการตลาด หรือกลุ่มเป้าหมายการขายใหม่ๆ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกและภายใน โดยหาแบบประกันชีวิตที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งแบบ Mass และ Niche Market
 • นำเสนอความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ (Knowledge Sharing) ตามสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ทางด้านงานขายของฝ่ายขาย
 • ดูแลในเรื่องของกระบวนการ และ Performance ของ online lead จากทีม Digital Marketing ส่งให้ช่องทางตัวแทน ไปนำเสนอขาย (Business as usual)
 • ดูแลด้าน Business Requirement และ System Design ของโครงการ (Project Base)

Qualification:

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 33 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถิติ, คณิตศาสตร์ประกันภัย, การเงิน, การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการทำ Project ในลักษณะเกี่ยวกับ Digital Tools จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำงานทำงาน 0 – 3 ปี (Officer) / 2 – 5 ปี (Senior Officer) ธุรกิจการเงิน ประกันชีวิต งานด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  การคิดเชิงกลยุทธ์ วางแผนปฏิบัติงาน ควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  การสื่อสาร  การประสานงาน การมีมนุษยสัมพันธ์
 • มีความสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
 • มีทักษะการบริหารโครงการมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน

Additional Information

Career Level
Not Specified
Qualification
Not Specified
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

URGENTLY REQUIRED !!!

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited is the first life insurance company to be granted Royal Patronage of H.M. The King to bear on its masthead the Royal Garuda. We are also the first life insurance company with the International Standard Certification, ISO 9001:2000. The operation of the company has expanded successfully countrywide by the operation of more than 100 branches under the visionary management of Mr. Photipong Lamsam, the Chairman, Mr. Poomchai Lamsam, the Chief Executive Officer, and Mr. Sara Lamsam, the President, with its current headquarter at 250 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310.

The company will continue to develop our operation, human resource and customer service to further strengthen our position as a leading and financially sound insurance company. We also adhere to the good corporate governance in all aspects of the company’s development and wear proudly our slogan of "The Company for Forward Thinking People"

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Education allowance, Five-day work week, Flexible working hours, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus, Travel allowance