Jay Mart Public Company Limted

Branch Manager ( Jaymart Shop Mega Bangna )

Jay Mart Public Company Limted
Salary provided
Posted on 14 Jan 2021

Branch Manager ( Jaymart Shop Mega Bangna )

Jay Mart Public Company Limted

Job Highlights

 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา 3 - 5 ปี
 • โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี

Job Description

รายละเอียดงาน
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา แก้ไขปัญหาที่พบและกำหนดแนวทางป้องกัน
 • ควบคุมดูแลการปฎิบัติงาน และประสิทธิภาพของพนักงานสาขา
 • แจ้งข้อมูล-ข่าวสาร และนโยบายจากบริษัท ให้พนักงานสาขาได้ทราบ และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
 • จัดสรรสินค้า ให้กับสาขา ตามความเหมาะสม ของยอด Sale & Stock
 • อบรม-และพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานสาขา
 • ประสานงานกับแผนก-ฝ่ายต่างๆ ของ Back Office ที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • ดูแลอัตรากำลังของพนักงานขายให้เหมาะสมกับยอดขายในแต่ละสาขา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา และมีหน้าที่การบริหารร้านค้า ( กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์ , สินค้า IT ) มาอย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และเจรจาต่อรองที่ดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office, โปรแกรม Oracle ระบบ Pos Online ได้ดี
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
สวัสดิการที่ได้รับ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆเช่น (คลอดบุตร/เยี่ยมไข้/ฌาปนกิจ)
 • กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (กีฬาสี/งานเลี้ยงประจำปี/กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
 • ตรวจสุภาพประจำปี
 • อบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพตลอดทั้งปี
 • Commission และ Incentive (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
 • สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
 • สวัสดิการสินเชื่อส่วนบุคคล
 • วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)เริ่มต้น 6-12วัน(ตามอายุงาน)
 • วันหยุด(ลากิจ)เริ่มต้น 6 วัน
สถานที่ปฏิบัติงาน :  ปฏิบัติงาน ที่ Jaymart Shop Mega Bangna ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายทั้งค้าปลีก และค้าส่งเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายและผู้ให้บริการเครือข่ายทุกระบบ โดยบริษัทมีสาขามากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแบรนด์ต่างๆ และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ รวมทั้งกล้องดิจิตอล ปัจจุบันบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีชื่อเสียงในด้านแบรนด์ "JAYMART" เป็นที่ยอมรับ ทำให้ได้รับการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการ Superbrands ให้ได้รับรางวัล ซึ่งนับเป็นบริษัทค้าปลีกมือถือเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ และได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมา 3 ปี ซ้อน ด้วยคุณภาพของการบริหารองค์กรและการให้บริการลูกค้าเรามุ่งมั่นที่จะคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีที่สุดต่อลูกค้า รวมถึงการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม

Additional Company Information