AVP Upcountry (ผู้อำนวยการสายงานต่างจังหวัด- ธุรกิจสายงานที่พักอาศัย)

Company Confidential
THB 70,000 - THB 120,000 /month
Posted on 27 Jan 2021

AVP Upcountry (ผู้อำนวยการสายงานต่างจังหวัด- ธุรกิจสายงานที่พักอาศัย)

Company Confidential

Job Highlights

  • ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ที่อยู่อาศัย)
  • การศึกษาวิศวโยธาหรือสายงานบริหารธุรกิจ
  • เข้าใจในระบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งแนบราบ

Job Description

Job Scope: ผู้อำนวยการสายงานโครงการต่างจังหวัดมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการขยายโครงการที่พักอาศัยแนวราบ/ แนวสูง (บ้านเดี่ยว / Townhome/ Condominium) ในต่างจังหวัดมีความรับผิดชอบในการควบคุมการดูแลก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวางแผนและควบคุมสายงานการตลาดรวมถึงรับผิดชอบการขายยอดขายยอดโอนให้เป็นไปตามเป้าที่ได้วางไว้

Qualifications 

  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ที่อยู่อาศัย) ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
  • จบการศึกษาวิศวโยธาหรือสายงานบริหารธุรกิจหรือสายงานการตลาดหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเดินทางทำงานได้ทั่วประเทศไทยโดยไม่จำกัดภาคหรือโซนและสามารถขับรถด้วยตนเองได้
  • เข้าใจในระบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งแนบราบและแนวสูงรวมถึงระบบการตรวจสอบควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้
  • มีการวางแผนกลยุทธ์ทั้งด้านการตลาดและการขายการบริหารสื่อการบริการกิจกรรมและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพื่อนำมาสู่การตัดสินใจในการซื้อได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ
  • มีทักษะในการบริหารจัดการทีมในแต่ละจังหวัดหรือภูมิภาคได้เป็นอย่างดี
  • ถ้ามีประสบการณ์ในการบริหารงานต่างจังหวัดจะถูกพิจารณาเป็นพิเศษ

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
15 years
Job Type
Full Time, Permanent

Additional Company Information