Thai Kids Co., Ltd.

Assistant Teacher Thai Language / ผู้ช่วยครูสอนภาษาไทย

Thai Kids Co., Ltd.
THB 13,000 - THB 16,000 /month
Posted on 17 Nov 2020

Assistant Teacher Thai Language / ผู้ช่วยครูสอนภาษาไทย

Thai Kids Co., Ltd.

Job Highlights

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์/จิตวิทยา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • มีโบนัสประจำปี

Job Description

เงินเดือน

 • 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 21-35 ปี 
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์/จิตวิทยาเด็ก
 • มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 
 • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ 
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงเรียนอนุบาลหรือดูแลเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงานบริการ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีทัศนคติเชิงบวก
 • มีความอดทน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย (ตั้งแต่อายุ 2-12 ปี)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงานได้ดี

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ช่วยเหลือคุณครูในการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน
 • ดูแลต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองภายในสถาบัน
 • ช่วยเหลืองานทั่วไปในสำนักงานในระหว่างที่ไม่มีการเรียนการสอน
 • ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอน ของเล่น และห้องเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ช่วยเหลือคุณครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน เช่น ใบงาน สื่อทำมือ เป็นต้น
 • ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในระหว่างมีการเรียนการสอน เช่น พาไปเข้าห้องน้ำ พาไปล้างมือ
 • เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงอายุ
 • ช่วยจดบันทึกและสังเกตการณ์พฤติกรรม พัฒนาการ และอารมณ์ร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • สิทธิประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงานจำนวน 3 ชุด
 • วันหยุดพักร้อนและวันหยุดประจำปีตามนโยบายของบริษัท
 • เงินช่วยเหลือตามวาระต่าง ๆ เช่น ของขวัญแต่งงาน คลอดบุตร และฌาปนกิจ

สถานที่ทำงาน

 • The crystal เอกมัย รามอินทรา ชั้น3 โซนการศึกษา

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

สถาบันสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ (อายุ2-12ปี)

Additional Company Information

Industry