Syster19 Company Limited

Assistant Sales Manager /ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

Syster19 Company Limited
Salary negotiable
Posted on 02 Mar 2021

Assistant Sales Manager /ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

Syster19 Company Limited

Job Highlights

 • Assistant Sales Manager
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
 • หัวหน้าเซลล์

Job Description

Job Responsibilities:

 • ดูแลงานขายทั้งหมดของบริษัท ซิสเตอร์ จำกัด ให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ประสานงานกับทีมงานฝ่ายขาย การตลาด และฝ่ายข้อมูล เพื่อจัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ประสิทธิภาพการขาย และเพื่อเป็นแนวทางในแผนส่งเสริมการขาย
 • วางแผนกลยุทธ์การขายให้เหมาะกับ Budget จัดอบรมสินค้า ดูแลการปิดการขาย การอัพเซลต่างๆรายวัน 
 • ดูแลบริการหลังการขายลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย หากมีข้อสงสัยติดตามแก้ไขปัญหาและจัดการกับคำร้องเรียนได้

พร้อมรายงานแผนจัดการปัญหาของลูกค้า

 • จัดทำรายงานสรุปการขายและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องรายวัน พร้อมวิเคราะห์สรุปรายอาทิตย์
 • ให้ข้อเสนอแนะรวมไปถึงปรับปรุงพัฒนาการขาย และการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลรับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้องกับการขาย และลูกค้าสัมพันธ์
 • สามารถแก้ไขปัญหาล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดูแลได้

Requirements

 •        มีประสบการณ์การบริหารจัดการด้านการขาย และองค์กรอย่างน้อย 5 ปี
 •        ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 •        มีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่องการขาย และการจัดการองค์กร
 •        หากมีประสบการณ์การใช้งานระบบ E-Commerce, Digital Marketing, Social Media ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 •        มีความกระตือรือร้น และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 •        มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 •        มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Full Time

Company Overview

บริษัท ซิสเตอร์ไนน์ทีน จำกัด ให้บริการลูกค้า 2 กลุ่ม คือ ลูกค้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์และกลุ่มลูกค้านักช็อปออนไลน์ทั่วไป ด้วยระบบการขายโดยใช้กลยุทธ์ Personalized Commerce คือ การให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน ให้พนักงานตอบคำถามพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเชื่อมั่นและตัดสินใจที่จะซื้อสินค้า โดยสิ่งที่ซิสเตอร์แตกต่างจากแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าอื่นๆ คือ การให้บริการแบบ One Stop Service ทั้งการบริหารสต๊อกสินค้า จนถึงจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า จุดแข็งคือเน้นการใช้พนักงานในการพูดคุย ตอบคำถามลูกค้า รวมถึงช่วยแบรนด์ทำโฆษณาออนไลน์

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Gratuity, Performance bonus