Jaspal Co., Ltd.

Area Sales Supervisor (Northern Area)

Jaspal Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 14 Jan 2021

Area Sales Supervisor (Northern Area)

Jaspal Co., Ltd.

Job Highlights

 • วุฒิปริญญาตรี, มีภาวะผู้นำ และ บริหารทีมขนาดใหญ่
 • มีประสบการณ์บริหารทีมขาย, บริหารยอดขาย
 • มีประสบการณ์ในการบริหารร้านค้า สินค้าแฟชั่น

Job Description

ลักษณะงาน :-

 • รับผิดชอบบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรับเป้าการขายไปบริหารร่วมกับผู้จัดการร้านในเขตที่ดูแล
 • ทำหน้าที่สื่อสารแผนงานและกลยุทธการขาย นโยบาย การส่งเสริมการขายไปยังทีมงาน และกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมการขาย ยอดขาย ปัญหาการขาย และสภาวะการแข่งขัน
 • ประสานงานและเตรียมข้อมูลความต้องการของลูกค้าเสนอต่อฝ่ายการตลาดและทีมออกแบบ-พัฒนา
 • วางแผน เตรียมงาน และควบคุมดูแลการเปิดสาขาใหม่ ดูแลกำลังคน การประเมินผลงาน การพิจารณาโยกย้าย-แต่งตั้ง การพัฒนาและแก้ไขผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • บริหารสินค้าหน้าร้าน และสต๊อกให้มีการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม และประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดำเนินไปตามแผน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย การบริการ ลูกค้า ร้าน ห้างฯ สินค้า และพนักงาน ให้เกิดผลดีมากที่สุด

คุณสมบัติผู้สมัคร :-

 • ชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขายสินค้าแฟชั่นในธุรกิจค้าปลีก(Retail) โดยเฉพาะสายเสื้อผ้าและ/หรือ เครื่องหนัง หรือใกล้เคียง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผ่านงานในระดับหัวหน้างานที่บริหารเขตขาย หรือดูแลร้านค้าปลีกหลายๆ สาขา มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการขายสินค้าแฟชั่น และระบบการบริหารงานของร้านค้าปลีกในระดับดีมาก
 • มีวุฒิภาวะ และภาวะผู้นำสูง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถปกครองทีมงานขนาดใหญ่ได้
 • มีความทันสมัย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็ว มีวินัยในการทำงานสูง และมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน
 • เป็นนักวางแผน ปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมงาน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา กล้าตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ด้วย MS Office (MS Word, MS Excel) และใช้ Internet /Email ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, พิษณุโลก)

หมายเหตุ :-

 • ตำแหน่งนี้ ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ มีเงินเดือน Sales Incentive ค่าพาหนะ โบนัสประจำปี ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และอื่นๆ

How to apply

 • Click APPLY NOW to submit your application

Human Resources Department

JASPAL COMPANY LIMITED

1054 Soi Sukhumvit 66/1 Prakanongtai

Prakanong, Bangkok 10260

Tel. 02-367-2000 ext. 2843, 2592 

Website : www.jaspalgroup.com

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

ABOUT JASPAL GROUP

The Jaspal group has substantially diversified since our beginnings in 1947 as an import home linen distribution business to a highly diversified textile driven conglomerate with interests in manufacturing, trading, retailing and real estate.

Principally a family owned company, we are committed to combining entrepreneurial vision with a high standard of professionalism in order to deliver quality products and meet the dynamics of change.

Today our SANTAS brand is the undisputed national leader in bed and bath products. In addition, we manufacture and retail the most popular and dynamic Thai ready-to-wear fashion lines under the JASPAL, CPS CHAPS, CC DOUBLE O, LYN, LYN AROUND, MISTY MYNX and Royal Ivy Regatta labels.

Through exclusive licensee arrangements, we are also Thailand's sole distributors for renowned international fashion brands such as Footwork and Footwork Noir, Fred Perry, Lipsy, and Melissa; as well as Invista- built on Dupont innovations for fiberfill sleep products, Sealy for its Posturepedic mattresses, and Ethan Allen - the American premier home furnishings resource.

We are best known for our wide range of products from sophisticated to chic, ranging from mens’ and ladies’ fashion, bags and accessories to lifestyle home furnishings and bedding products for better living.

Since opening our first Jaspal fashion outlet in 1976, we now operate over 350 retail outlets in Thailand dedicated to fashion and footwear, as well as three Jaspal Home Collection stores which offer a sophisticated and discerning level of soft line furnishings and home décor.

Headquartered at our 20,000sqm corporate offices in Bangkok and our nearby 42,000sqm textile printing and production facility, our aggressive marketing efforts have resulted in successful regional expansion featuring an ever-growing list of countries, with consolidated revenues projected at 11 billion baht (USD 330 million).

We are confident of continued future growth that will allow us to explore and develop more collaborative alliances and new markets. 

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Flexible working hours, Free shuttle bus, Gratuity, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus, Travel allowance