ThaiNamthip Limited

Area Sales Manager Trainee/ผู้จัดการฝ่ายขายฝึกหัด

ThaiNamthip Limited
Salary negotiable
Posted on 23 Feb 2021

Area Sales Manager Trainee/ผู้จัดการฝ่ายขายฝึกหัด

ThaiNamthip Limited

Job Highlights

  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย/หัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานและประจำที่ ตจว. ได้
  • มีรถยนต์ส่วนตัว ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

Job Description

ปฎิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ 

รับผิดชอบ บริหาร วางแผน ควบคุม ดูแล กำหนดทิศทาง ให้คำแนะนำแก่ทีมงานขายในการจัดการสินค้า เยี่ยมร้านค้า บริหารยอดขาย รายได้ และผลกำไร พร้อมทั้งควบคุมหนี้สิน และทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และตรงตามเป้าหมายที่กำหนด กำหนดทิศทางโดยใช้ความเป็นผู้นำ กระตุ้น สื่อสาร เพื่อพัฒนาทีมงานขาย พัฒนา แนะแนวการฝึกอบรมที่จำเป็นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการตามแผนงานที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ยอดขาย ผลกำไร และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ      

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
  2. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 3 ปี
  3. มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
  5. สามารถขับรถยนต์ได้,และมีใบอนุญาตขับขี่ ,พร้อมเรื่องการมีเงินสดวางค้ำประกันตนเอง

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Permanent

Company Overview

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โค้ก แฟนต้า สไปรท์ ชเวปส์ เอแอนด์ดับบลิว มินิท เมท และน้ำทิพย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2502 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตเครื่องดื่ม คุณภาพระดับโลก เพื่อมอบความสดชื่นดับกระหาย พร้อมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมให้กับชาวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์

"เราต้องเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ได้รับการยกย่องในสังคมไทย"

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับเรา หากคุณพร้อมที่จะก้าวเข้ามาและเติบโตไปกับ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Medical insurance, Performance bonus