LAMTIP PARTNERS (THAILAND) CO., LTD./ลำทิพ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

Accounting Officer/พนักงานทำบัญชี

LAMTIP PARTNERS (THAILAND) CO., LTD./ลำทิพ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
Salary negotiable
Posted on 02 Mar 2021

Accounting Officer/พนักงานทำบัญชี

LAMTIP PARTNERS (THAILAND) CO., LTD./ลำทิพ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

Job Highlights

 • เจ้าหน้าที่ทำบัญชีบริษัทญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • บริษัทอยู่ใกล้ MRT สุขุมวิท /BTS อโศก

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ

· จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารด้านการบัญชี ภาษี และเงินเดือน

 •  ตรวจสอบและจัดทำการบันทึกบัญชีรายรายรับ รายจ่าย
 •  จัดทำภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร ,ภงด.3,ภงด.53, ภงด.54 ภงด.50, ภงด. 51
 •  จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย และนำส่ง ภพ.30 , ภพ.36
 •  จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 •  จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี ส่งสรรพากร ส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 •  จัดทำรายงานอื่น ๆ ทางบัญชีตามที่ได้รับมอบหมายเอกสารด้านการบัญชี
 •  ดูแลรับผิดชอบงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

· วิเคราะห์งบการเงินของลูกค้า และให้ความเห็น ข้อสังเกต และข้อแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท (สาขาการบัญชี )
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษี และมาตรฐานการบัญชีไทย (TAS)
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express , Winspeeds ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี (Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint )
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบของตนเองได้ บริหารเวลาได้ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี รักการเรียนรู้
 • หากมีความประสบการณ์ในการจดเลิกกิจการและชำระบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ ด้าน BOI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • โอที
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ(กลุ่ม)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เบี้ยเลี้ยง ปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • วันหยุดตามประเพณี(ตามกฎหมายกำหนด)
 • โบนัส(ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • อบรมสัมนา

ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.


สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ  : คุณอาสยา , คุณดารณีนุช

เบอร์ติดต่อ     : 02-665-2949  , 092-250-6291Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Permanent

Company Overview

บริษัทเป็นสำนักงานบัญชีที่มุ่งเน้นโดยให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบความสำเร็จให้แก่ลูกค้า โดยให้คำปรึกษาและแนะนำช่องทางที่ดีที่สุดในเรื่องของการทำงานบัญชี,กฎหมายทั่วไป,กฎหมายแรงงานและการค้าภายในประเทศ  และมีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี,กฎหมายทั่วไป,กฎหมายแรงงานและBOI สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างญี่ปุ่นกับไทยเราสามารถร่วมมือกับทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม

Additional Company Information