PPM Management Co., Ltd.

Accountant/ เจ้าหน้าที่บัญชี

PPM Management Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 20 Jan 2021

Accountant/ เจ้าหน้าที่บัญชี

PPM Management Co., Ltd.

Job Highlights

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ในการทำบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารได้ดี และทำงานภายใต้แรงกดดันได้

Job Description

วัตถุประสงค์ของงาน:
 • จัดการกับรายรับ-รายจ่ายประจำวัน  และควบคุมดูแลการจัดเก็บค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก:
 • จัดทำใบแจ้งหนี้รายเดือนรวมถึงเงินเพิ่มให้แก่ผู้จัดการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งให้แก่เจ้าของร่วมตามลำดับ
 • ใช้โปรแกรมบัญชีของทางอาคารออกใบเสร็จให้กับเจ้าของร่วม  และผู้อยู่อาศัยเมื่อมีการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้และสามารถให้คำปรึกษา  และคำอธิบายแก่เจ้าของร่วมได้
 • ทำการติดตามยอดค้างชำระโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ  อาทิเช่น  โทรศัพท์,  อีเมล,  ไลน์  หรือโปรแกรมสำหรับสนทนาอื่น ๆ  พร้อมทำหนังสือเตือนให้กับเจ้าของร่วม  หรือผู้พักอาศัยทราบ  ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในข้อบังคับของอาคาร
 • จัดเตรียมเอกสาร  และข้อมูลที่เกี่ยวการชำระล่าช้า  และเงินเพิ่มเพื่อให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการทำหนังสือแจ้งเตือน  และ/หรือ  ดำเนินการทางติดตามกฎหมาย
 • เก็บรวบรวมรายรับค่าใช้จ่ายที่ได้รับพร้อมลงบันทึกและจัดส่งให้ผู้จัดการรับทราบทุกวัน
 • นำเงินรายรับที่ได้รับในแต่ละวันจัดทำเอกสารเพื่อนำเงินเข้าบัญชีและส่งรายงานให้ผู้จัดการรับทราบ
 • จัดทำสรุปรายวันของแต่ละวัน  และปรับสมุดบัญชีทุกวัน  และติดตามยอดเงินโอนผ่านทางบัญชีหรือรายรับที่ไม่มีผู้สั่งจ่ายเพื่อป้องกันเงินโอนไม่ทราบที่มา ให้ผู้จัดการรับทราบ
 • จัดทำยอดค้างชำระรายเดือนอย่างละเอียดเพื่อนำส่งคณะกรรมการในการประชุมแต่ละครั้ง  และดำเนินการติดตามยอดค้างนั้น ๆ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร
คุณสมบัติ:
 • อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ในการทำบัญชีอย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ในการทำบัญชีนิติบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นระบบระเบียบ และมีความคิดเชิงกลยุทธ์
 • สามารถสื่อสารได้ดี และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนะคติที่ดี และมีใจรักในงานให้บริการ

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครผ่านเว๊บไซด์ โดยการคลิกปุ่ม " Apply Now"

PPM Management Co., Ltd.

74 Sukhumvit 21 (Asoke) Road,

Khlong Toei Nua, Watthana, Bangkok 10110

Tel:+66 2 260 6000 #202

Fax:+66 2 260 6000 #300

Website : www.ppmthai.com

%MCEPASTEBIN%

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

About the company: 

"Celebrating 26 years of successful property management, PPM offers complete Property Management Services. Currently managing buildings comprising of over 10,000 individual units, our success has been built on a professional yet personal approach to management, carefully tailored to clients’ specific needs.

PPM has built a management model that ensures the support for every building, focusing on providing a committed professional team that covers all aspects of site management and guarantees quality solutions."

Additional Company Information

Benefits & Others
Life insurance, Medical insurance, Travel allowance