SI. com (Thailand) Co., Ltd.

Account Executive (Information Technology)

SI. com (Thailand) Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 19 Nov 2020

Account Executive (Information Technology)

SI. com (Thailand) Co., Ltd.

Job Highlights

 • Positive thinking, friendly, good attitude
 • Loves new things, good problem solving
 • Strong organisational skills, multitasking

Job Description

ShareInvestor ผู้นำด้านสื่อทางเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีสำนักงานหลักอยู่ใน 5 ประเทศคือ สิงคโปร์ มาเลเชีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลียและประเทศไทย พร้อมด้วยความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กว่า 500 บริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย และประเทศไทย อาทิเช่น ไทยเบฟเวอเรจ, แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, เซ็นทรัลพัฒนา, ไทยยูเนี่ยน, พีทีที โกลบอล เคมิคอล, แอร์เอเชีย และบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย

Shareinvestor มีความกระตือรือร้น หลงใหล พร้อมจะเรียนรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ (Hacking Mindset) มาพัฒนาระบบงาน และใช้ในผลิตภันฑ์ต่างๆ เพื่อการสร้างสรรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างไร้ขีดจำกัด 


บริษัทเรามีความยินดีเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ อยากเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมโดยเทคโนโลยีใหม่ๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเราในตำแหน่ง Account Executive  ตามรายละเอียดดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • มองหาโอกาสใหม่ๆในการขยายฐานลูกค้าของบริษัท นำเสนอผลิตภันฑ์และบริการของบริษัทให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอเพื่อลูกค้าพิจารณาเลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัท
 • จัดการความสัมพันธ์และการดำเนินงาน ระหว่างบริษัทกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้า สามารถสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปรับแต่งผลิตภันฑ์หรือบริการตามความต้องการของลูกค้า
 • ติดตามกระบวนการทำงาน และควบคุมงานให้มีคุณภาพ และส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ดูแลให้คำปรึกษาลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภันฑ์หรือบริการที่เหมาะสม ตลอดจนการบริการหลังการขาย
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาเกี่ยวกับการบริหาร การขาย การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • หากจบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพและไหวพริบดี มีความมั่นใจในตัวเอง
 • มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร รอบคอบ ใส่ใจในรายละเอียด  และทนทานต่อความกดดัน
 • มีใจรักและทัศนคติที่ดีต่องานด้านการบริการลูกค้า
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ (Growth Mindset)
 • มีความสามารถในการนำเสนองาน/สินค้า การขาย รวมถึงการชักจูงเพื่อการเลือกใช้สินค้าหรือบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น หรือ การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 สวัสดิการ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม (IPD / OPD / อุบัติเหตุ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าเดินทาง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่) 
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 14 วัน/ปี
สนใจเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา สามารถส่งรายละเอียดส่วนตัวรวมทั้งประวัติการทำงานของท่านมาหาเราได้ทันที เรามีสวัสดีการดีๆ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมากรอให้ท่านได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเรา  

ทุกท่านสามารถรู้จักผลิตภันฑ์และบริการของ ShareInvestor ได้มากขึ้นผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.shareinvestorthailand.com

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

At Shareinvestor Thailand, we position ourselves as a one-stop centre providing the full range of Investor Relations (IR) solutions that ensure maximum efficiency in listed companies connectivity with the investing communities worldwide. 

Serving as an IR partner, we modernize corporate website to connect with the rest of the world with pride and confidence. The ultimate objective is to enhance the company stock’s liquidity and shareholders’ wealth. 

After more than 12 years of constant technological upgrades and services expansion, we have grown to become the distinct market leader of online IR services, serving more than 200 Thailand’s listed corporations 

Our own vision is to strive alongside, and uplift Thailand’s corporate community to be at the forefront of the Asia-Pacific Region in terms of corporate accountability, transparency and good governance.

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Travel allowance