Jenbunjerd Co., Ltd./บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด

เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร ( HROD )

Jenbunjerd Co., Ltd./บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด
Salary provided
Posted on 20 Jan 2021

เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร ( HROD )

Jenbunjerd Co., Ltd./บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด

Job Highlights

 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร
 • มีความรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์กร

Job Description

รายละเอียดงาน

 • ร่วมกำหนดกลยุทธิ์ในการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
 • วางแผนและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร
 • บริหารเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนผลงานในส่วนงานต่างๆ
 • พัฒนาและยกระดับศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ - ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรและสังคม (CSR)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 26-35 ปี
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การบริหารองค์กร และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการกำหนดกลยุทธิ์ และวางแผนในการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
 • มีความารู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
 • มีความสามารถในการออกแบบระบบงานการสร้างและสื่อสารการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
 • พัฒนาและจัดทำรูปแบบการดำเนินงานในการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถเป็นโค้ช และพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • จัดการระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

สวัสดิการ:

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการยืดหยุ่น
 • โบนัสประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • รางวัลอายุงาน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่
 • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าอบรม / พัฒนาตนเอง

Interested candidates please send your application letter with resume, current and expected salary with contact details to: Apply Now

Jenbunjerd Co., Ltd.

359 Bondstreet Rd. (Chaengwattana 33), Bangpood,

Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand.

 Website: www.jenbunjerd.com

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Master
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด (JENBUNJERD CO., LTD) บริษัท ผู้นำทางความคิดของธุรกิจจัดเก็บ ยกย้ายในอาเซียน ทำชีวิตให้ง่ายขึ้นด้วยสินค้าที่หลากหลาย รังสรรค์ขึ้นจากเทคโนโลยีทันสมัยกับประสบการณ์ธุรกิจที่ยาวนาน กอรปด้วยความชำนาญด้านการสรรหาและจัดซื้อ การบริหารการจัดส่งและคำมั่นในคุณภาพ เจนบรรเจิดพร้อมเสมอที่จะส่งมอบความพึงพอใจให้ลูกค้าผ่านอุปกรณ์จัดเก็บ ยกย้าย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน ... เราตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างเบ็ดเสร็จ

ปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่สากล เพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจ โดยเปิดรับผู้มีความสามารถ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ร่วมงานกับเราและเติบโตไปด้วยกันในตำแหน่งต่อไปนี้

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Performance bonus, Travel allowance