TV Thunder Public Company Limited

เจ้าหน้าที่กฎหมาย / นิติกร

TV Thunder Public Company Limited
Salary negotiable
Posted on 01 Mar 2021

เจ้าหน้าที่กฎหมาย / นิติกร

TV Thunder Public Company Limited

Job Highlights

  • นิติกร
  • สัญญา
  • ลิขสิทธิ์

Job Description

1. จัดการงานด้านกฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา งานข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ หรือกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯทั้งหมด รวมถึงการพัฒนาและจัดระบบงานกฎหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว
2. ร่าง/ตรวจ/งานนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ รวมถึงประสานงานด้านกฏหมายของบริษัทฯ ร่างสัญญา,ข้อตกลง,นิติกรรมต่างๆ,และเอกสารอื่นๆ ทางกฏหมาย
3. ดูแลการขอรับความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรขององค์กร
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดทำนิติกรรมสัญญา รวมถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
5. ติดต่อหน่วยราชการต่างๆ เพื่อประกอบงานด้านทางด้านกฏหมายเพื่อทำงานแทนบริษัทฯ(ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ เช่น ศาล,กรมบังคับคดี รัฐวิสาหกิจ และเอกชน)
6. ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา กรณีการผิดเงื่อนไข ออกหนังสือทวงถามฯ ตลอดจนเร่งรัด
7. รับเรื่องราวร้องเรียน จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการแก้ปัญหาข้อพิพาทตามสัญญาต่างๆ และงานคดีความ
 

Additional Information

Career Level
Not Specified
Qualification
Not Specified
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Full Time

Company Overview

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2535 เราดำเนินธุรกิจทางด้าน ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการสารคดี รายการบันเทิง และรายการสาระประโยชน์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป และในปี พ.ศ. 2540 เราเริ่มเปิดดำเนินการ "ธันเดอร์ สตูดิโอ" เป็นสตูดิโอขนาด 20x24 เมตร เพื่อบริการให้เช่าผลิตรายการต่าง ๆ อาทิรายการโทรทัศน์, สารคดี และงานโฆษณาทุกประเภท ด้วยคุณภาพของอุปกรณ์แสง, เสียงที่ใช้เทคโนโลยีระดับมาตรฐาน ในมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท  ปัจจุบัน บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มศักยภาพการผลิตอย่างครบวงจร ด้วยการสร้างห้องตัดต่อลำดับภาพระบบ NON-LINER จำนวน 2 ห้อง, ระบบ LINER จำนวน 1 ห้อง พร้อมห้องบันทึกเสียงคุณภาพจำนวน 2 ห้อง เราจึงมั่นใจได้ว่าผลงานทุกชิ้นที่ออกเผยเพร่สู่สายตาประชาชนนั้น เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพอย่างแท้จริง

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เป็นผู้ผลิตรายการทีวีคุณภาพหลากหลายรูปแบบมากกว่า 100 รายการ ไม่ว่าจะเป็นละคร, ซิทคอม, เกมโชว์, สารคดี, วาไรตี้, และทอล์คโชว์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เราเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับเราในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Additional Company Information

Industry
Media / Publishing / Printing