บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

วิศวกรเครื่องกล

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

วิศวกรเครื่องกล

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

Job Highlights

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและต่างประเทศ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Job Description

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงาน ตรวจสอบและทดสอบระบบและอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุก๊าซ ทุกชนิดรวมทั้งระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอก
 • จัดเตรียม จัดทำคู่มือ เอกสาร มาตรฐาน งบประมาณเกี่ยวกับโครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
 • สามารถขับรถยนตร์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ

 • เงินโบนัส
 • เงินช่วยเหลืออื่น ๆ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ฝึกอบรมภายในและภายนอก
Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below:

Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited


553 The Palladium Building, 30th Floor, Ratchaprarop Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400  

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website
Job Functions

Company Overview

Established on January 17, 2001, as an LPG distributor, Siam Gas and Petrochemicals Public Company Limited started up its business with LPG filling stations and autogas stations. The company bought LPG directly from major LPG Traders (Section 7),

With our management’s vision in business expansion, in December 2004, the company has decided to buy all shares of Unique Gas & Petrochemicals Public Company Limited and its subsidiaries. This synergy has enhanced company strength and stability to grow and move forward, especially in terms of being a large LPG distributor in upstream business

In April 2005, the registered Capital was raised to 670 million baht.

In September 2005, the company has expanded its business by acquiring all assets in LPG business from Siam Gas Industry Company Limited, and registered its business as
an LPG trader under Section 7.

Total group sales volume of 70,000 ton/month or about 30% market share made up its
status to be the 2nd place in the market.

Conversion to public company limited in November 2005

Additional Company Information

Industry